Informacja o ochronie danych osobowych

Schaeffler Polska Sp. z o.o. dziękuje za odwiedzenie stron www i zainteresowanie naszymi produktami.
Schaeffler Polska Sp. z o.o. szanuje Państwa prawo do prywatności i deklaruje, że wszelkie informacje będą traktowane, jako ściśle poufne, zgodnie z obowiązującym prawem dotyczącym ochrony danych oraz, że nie zamierza sprzedawać, wynajmować ani przekazywać informacji o Państwu osobom trzecim. Pobieranie, względnie przekazywanie danych osobowych osobom trzecim, instytucjom państwowym i odpowiednim władzom następują wyłącznie w ramach obligatoryjnych narodowych przepisów prawnych.
Strona Schaeffler Polska Sp. z o.o. może zawierać odnośniki do innych stron, które nie podlegają zasadom użytkowania tej strony.

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

Ilekroć odwiedzasz naszą stronę internetową, na naszym serwerze zapisują się takie informacje, jak nazwa dostawcy internetu, adres IP, nazwa strony, z której Państwo weszli, historia odwiedzonych podstron na naszym serwisie, jak również dokładna data i czas trwania danej wizyty (w/w dane nie są łączone z danymi osobowymi). Wszystkie te informacje wykorzystywane są jedynie do celów statystycznych.
Schaeffler Polska Sp. z o.o. używa plików cookies w celu dostosowania strony internetowej do wymagań użytkowników. Jeśli zdecydują się Państwo na blokadę plików cookies, nie będą Państwo w stanie w pełni korzystać z elementów interaktywnych niniejszej strony internetowej.
Dane osobowe są gromadzone jedynie wtedy, kiedy użytkownik wyrazi sam na to zgodę.

Zasady przetwarzania zastrzeżonych danych osobowych

Schaeffler Polska Sp. z o.o. używa danych osobowych użytkownika ( w celach: właściwego administrowania strony pod względem technicznym, zarządzania baza potencjalnych i obecnych klientów, badania opinii na temat produktów, marketingu internetowego ) jedynie w wymaganym do tego zakresie.
Wszyscy nasi pracownicy są zobowiązani do przestrzegania polityki prywatności firmy.

Wolność wyboru

Chcielibyśmy użyć Państwa danych osobowych w celu przedstawienia ofert handlowych lub usługowych. Udział w takich akcjach jest w pełni dobrowolny.
Użytkownik w każdym momencie może poprosić (poprzez wysłanie prośby pocztą bądź poprzez e-maila na odpowiedni adres) o usunięcie jego osoby z listy mailingowej.

Bezpieczeństwo

Schaeffler Polska Sp. z o.o. używa systemów i oprogramowania służącego do ochrony Państwa danych osobowych będących w naszym posiadaniu przed: dostępem osób nieupoważnionych, nieupoważnionym wykorzystaniem, manipulacją, kradzieżą, utratą lub publikacją.