KONTAKT
Publikacje
 

Dane techniczne produktu | 2016-10
Bearing Arrangements for Tillage and Harvesting
Example products

 
Zastosowania

Maszyny żniwne

łożyskowaniach maszyn żniwnych

W łożyskowaniach maszyn żniwnych obok coraz większej „gęstości“ mocy rozstrzygającą rolę odgrywa również uszczelnienie. Zależnie od zastosowania ew. rodzaju łożyska muszą zadowalająco pracować w zapylonym otoczeniu oraz/albo poddane działaniu agresywnych mediów (np. sok kukurydziany).

Dlatego też zwarta zabudowa, wysoka nośność i skuteczność uszczelnienia stanowią istotne wymagania przy doborze łożyskowań.