Pojazdy jednośladowe silnikowe i pojazdy specjalne

Badania

Produkt jest poddawany badaniom technicznym dopiero po optymalizacji na podstawie metod rachunkowych i symulacji. Na życzenie klienta w naszych centrach rozwojowo-badawczych testujemy próbki wyrobów naszych klientów we wszystkich sytuacjach i pod kątem wszelkich funkcji: od charakterystyki zużycia do zakresów emisji i hałasu, „stand-alone”, w obrębie konstrukcji lub w kompletnym pojeździe. Dopiero po przeprowadzeniu rygorystycznych serii testów w warunkach zbliżonych do praktyki zielone światło otrzymuje produkcja seryjna.