Usługi

Usługi montażowe i szkolenia

Nasi doświadczeni monterzy wykonują kontrole odbiorcze, montaż i demontaż łożysk tocznych, prowadzą szkolenia Państwa personelu montażowego i doradzają Państwu w zakresie zastosowania właściwych narzędzi montażowych tak, aby zracjonalizować procedury montażowe. Technicy serwisowi firm INA oraz FAG są ekspertami w dziedzinie konserwacji i nadzoru nad łożyskami tocznymi.

Aby zapoznać Państwa pracowników z aktualnym stanem techniki łożyskowej, nasz zespół serwisowy przygotował dla Państwa nagrania wideo, wykłady i prezentacje.