KONTAKT
Publikacje
 

Broszura | 2012-09
Bearing Supports and Components for Hydraulic Drives and Fluid Pumps

 
Przemysł

Fluid Technology

W przemyśle ciężkim firmy INA oraz FAG w zakresie „fluid technology” połączyły swoje szerokie programy dla systemów hydraulicznych i pomp do cieczy, a w obszarze „airhandling” – swoje obszerne asortymenty dla sprężarek, wentylatorów i wirówek.

 
Zastosowania