POZOSTAŁE INFORMACJE

FAG Mounting Manager

Instrukcja montażu dla łożysk tocznych z otworem stożkowym

FAG Mounting Manager

 
Produkty & Usługi

FAG Mounting Manager

 
 
 

Program obliczeniowy FAG Mounting Manager stanowi wygodną pomoc w wyborze odpowiedniego sposobu montażu łożyska, oferując następujące możliwości:

  • pokazuje różne mechaniczne i hydrauliczne metody montażowe,
  • oblicza niezbędne dane montażowe związane z redukcją luzu promieniowego, zakresem przesunięcia i naciskiem początkowym,
  • dostarcza użytecznych wskazówek montażowych,
  • tworzy listę potrzebnych narzędzi i akcesoriów.

Możliwości obliczeniowe dla poszczególnych metod montażowych:

Łożyska o otworach stożkowych są montowane albo bezpośrednio na stożkowym wale/czopie, albo za pośrednictwem tulei wciskanych lub wciąganych na wale cylindrycznym. Regulacja luzu łożyskowego odbywa się w sposób konwencjonalny, tj. przy użyciu szczelinomierza lub na podstawie pomiaru przemieszczenia osiowego.

a) Montaż łożysk o otworze stożkowym metodą pomiaru drogi przemieszczenia osiowego

Łożysko umieszcza się na stożkowym miejscu osadzenia wraz z nakrętką hydrauliczną w pozycji początkowej. Następnie za pomocą cyfrowego ciśnieniomierza ustala się dla każdego łożyska początkowy nacisk nakrętki hydraulicznej. W trakcie naciągania łożyska na element stożkowy, za pomocą miernika zamontowanego na nakrętce hydraulicznej, mierzy się jego przesunięcie osiowe do końcowej pozycji na stożku osadzenia.

Cechy tej metody:

  • skraca i znacznie upraszcza montaż,
  • zapewnia najwyższe bezpieczeństwo i precyzję,
  • umożliwia prawidłowy montaż uszczelnionych łożysk.

b) Montaż łożysk z otworem stożkowym metodą pomiaru zmniejszania luzu promieniowego

W trakcie naciągania łożyska na element stożkowy jego pierścień wewnętrzny ulega rozszerzeniu, redukując istniejący luz promieniowy. Zmniejszenie luzu promieniowego jest miarą mocnego osadzenia łożyska. Pomiaru dokonuje się za pomocą szczelinomierza.