Dostawcy

Logistyka

Standaryzowane procesy logistyczne w zaopatrzeniu przyczyniają się znacząco do osiągania celów przedsiębiorstwa Schaeffler Gruppe.

Przestrzeganie przypisanych procedur i ustaleń służy zmniejszeniu błędów i prowadzi do systematycznej poprawy procesu zaopatrzenia.

Poniżej zestawiono aktualnie obowiązujące i spotykane w logistyce zaopatrzenia dokumenty Grupy Schaeffler.