Dostawcy

Jakość

O konkurencyjności i pozycji Schaeffler Gruppe na światowym rynku decyduje jakość produktów. W związku z tym niezawodność i dostawców produktów i usług zewnętrznych ma decydujący wpływ na wysoko specjalizowane procesy produkcyjne i jakość powstających w nich produktów.

Wymagania jakościowe Schaeffler Gruppe wobec jej dostawców zostały streszczone w oparciu o międzynarodowe standardy jakościowe.