Search term

Impressum

Legal Notice:

Schaeffler Polska Sp. z o.o.
ul. Szyszkowa 35/37
02-285 Warszawa
Polska

Telefon : +48 22 245 85 00
Fax. : +48 22 878 3164

info.pl@schaeffler.com

Numer NIP: 521-03-24-266
Rejestr Sądowy: Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000136224
Osoby upoważnione do reprezentowania firmy: Lechner Sascha, Künstler Krzysztof, Remjasz Marek, Bauerreis Stefan


Picture credits

to the picture credits

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Accept