Szukany termin

Dostawcy

Jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy dla naszych klientów atrakcyjnym partnerem systemowym i projektowym, który często zaskakuje nowymi pomysłami i doskonałymi produktami. Gwarantem sukcesu są dostawcy, którzy również mają te same cele. Wspólnie pracujemy nad stałą optymalizacją produktów oraz modułów, podejmujemy innowacyjne inicjatywy, sprawdzamy nasze bazy kosztowe, zabezpieczając w ten sposób doskonałą pozycję rynkową.

Dla naszych klientów dążymy do osiągnięcia najwyższej jakości usług – wspólnie z naszymi dostawcami

Motorem stałego podejmowania przez nas inicjatyw jest ukierunkowanie na klienta i cel optymalizacji jakości produkcji oraz wydajności dostaw dla naszych klientów z branży motoryzacyjnej. Dział zakupów międzynarodowych naszej Grupy uwzględnia wysokie wymagania klientów i jest odpowiedzialny za doskonałą jakość produktów otrzymywanych od dostawców.

Partnerstwo oparte na wspieraniu dostawców

Wybieramy dostawców na podstawie obiektywnych i możliwych do zrealizowania kryteriów, a ich działalność stale oceniamy na podstawie przejrzystych reguł. Gotowość naszych dostawców do wprowadzania innowacji prowadzi do ciągłej optymalizacji produktów umożliwiającej zapewnienie i dalszy rozwój konkurencyjności na polach funkcjonalności, jakości i ceny. Jesteśmy rzetelnym i silnym partnerem naszych klientów – takiego zaangażowania oczekujemy również od naszych partnerów na globalnym rynku zaopatrzenia.

Organizacja zamówień

Organizacja zamówień w Grupie Schaeffler opiera się na dużej różnorodności produktów oraz wysokim stopniu internacjonalizacji rynku zamówień. Pracownicy w naszych zakładach produkcyjnych na całym świecie zajmują się pozyskaniem surowców, półfabrykatów oraz gotowych produktów. Wszędzie stosujemy zasady dotyczące wysokich wymagań w stosunku do jakości dostaw świadczonych przez naszych partnerów.

Filozofia zamówień

Sukces gospodarczy osiągany przez Grupę Schaeffler zależy w dużym stopniu od możliwości naszych dostawców. Nasze działy zaopatrzenia na całym świecie stale poszukują nowych dostawców o dużym potencjale, mogących przyczynić się do realizacji naszego celu, jakim jest poprawa zadowolenia klienta.

Silni partnerzy naszego przedsiębiorstwa charakteryzują się przede wszystkim następującymi cechami:

Terminowość: Wysoka elastyczność, odpowiedzialność oraz kompetencje w rozwiązywaniu problemów stanowią zalety naszych dostawców.

Odpowiedzialność kosztowa: Istotna część naszej kalkulacji kosztowej opiera się na zestawieniach cenowych naszych dostawców. Dlatego oczekujemy przejrzystości w tworzeniu cen.

Odpowiedzialność za jakość: Filozofia zapewnienia jakości u naszych dostawców opiera się na strategii „zero błędów” oraz stałej poprawie w obszarze kosztów, jakości, terminowości oraz usług. Nasi dostawcy pracują w oparciu o nowoczesny i efektywny system zarządzania jakością. W określonych branżach podstawę współpracy stanowią certyfikaty ISO 9001, ISO TS 16949 lub AS 9000.

Ochrona środowiska: Podstawowym wymaganiem wobec naszych klientów jest przestrzeganie obowiązujących przepisów ustawowych i prawnych. Pożądane, a w niektórych branżach wymagane, jest posiadanie certyfikatów ISO 14001 lub EMAS.

Współpraca: Oczekujemy „pełnoprawnych” partnerów na rynku zaopatrzeniowym, wspierających nas swoją kreatywnością oraz potencjałem innowacyjnym w rozbudowie zarządzania technologią. W tym zakresie nasi partnerzy stosują narzędzia takie jak analiza wartości, standaryzacja, dopracowywanie metod technologicznych itp.

Jak zostać dostawcą

Czy chcieliby Państwo dołączyć do grona naszych dostawców?

Czy Państwa produkty mogą nam pomóc w podniesieniu poziomu zadowolenia naszych klientów? Jeżeli tak, to prosimy podjąć wyzwanie i zostać naszym partnerem.

Jeśli chcą Państwo zostać dostawcą Schaeffler, prosimy o skorzystanie z udostępnionego formularza „Karta danych dostawcy”.
Karta danych dostawcy

Prosimy o wypełnienie najważniejszych informacji o firmie i jego produktach a następnie przesłanie formularza na adres:
supplier-application@schaeffler.com

Dalsze kroki w budowaniu trwałej współpracy

Budowanie współpracy wymaga rejestracji na naszej platformie internetowej SupplyOn. Elektroniczna realizacja procesów handlowych w zakresie logistyki, zakupów, jakości i finansów zapewnia transparentność i przyspiesza ich przebieg. Rejestracja na platformie internetowej SupplyOn otwiera nowe możliwości w branży motoryzacyjnej i przemysłowej.
Więcej informacji na temat platformy SupplyOn i rejestracji można znaleźć na portalu informacji dla dostawców naszej firmy. Dziękujemy za zainteresowanie współpracą!

Przejdź do portalu informacji dla dostawców

Udostępnij stronę

Schaeffler stosuje cookies, aby zapewnić optymalne wykorzystanie. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację plików cookie. Więcej informacji

Potwierdzenie