Szukany termin

Usługi cyfrowe

Analiza połączeń danych produktów z procesami zapewnia informacje, dzięki którym można obniżyć koszty. Można je wykorzystać do zwiększenia wydajności procesów przemysłowych oraz do innowacyjnych usług wykorzystujących dane.

Usługi serwisowe
Analiza danych i symulacja: Big Data zwiększają produktywność

Usługi cyfrowe firmy Schaeffler są łatwo dostępne i zwiększają dostępność urządzeń. Tam gdzie dotychczas użytkownik urządzenia i konserwator uzyskiwali informacje z wielu systemów i musieli je analizować przy dużym nakładzie pracy, firma Schaeffler oferuje obecnie platformę, która gromadzi, analizuje i interpretuje te dane. Na podstawie analizy danych można planować rozwój urządzeń oraz konieczne środki działania.

Pozostałe oferty serwisu

Zautomatyzowana diagnostyka

Za pomocą cyfrowego serwisu „Zautomatyzowana diagnostyka” użytkownik urządzenia lub konserwator mogą na całym świecie przez Internet monitorować stan poszczególnych łożysk oraz całych agregatów. Tekstowe komunikaty zawierające informacje o uszkodzeniach umożliwiają użytkownikom zdalną analizę we współpracy z ekspertami firmy Schaeffler.

Cyfrowy serwis „Zautomatyzowana diagnostyka”
Za pomocą cyfrowego serwisu „Zautomatyzowana diagnostyka” można na całym świecie przez Internet monitorować stan poszczególnych łożysk oraz całych agregatów.
Graficzna prezentacja trwałości łożysk przekładni na urządzeniu końcowym podłączonym do Internetu
Graficzna prezentacja trwałości łożysk przekładni na urządzeniu końcowym podłączonym do Internetu

Obliczanie pozostałej trwałości

Ciągłe obliczanie pozostałej trwałości łożysk tocznych i prowadnic – często równoważne z pozostałą trwałością całych napędów umożliwia wczesne planowanie i utrzymanie ruchu oraz zamawianie części zamiennych, wydłużenie interwałów utrzymania ruchu przez dopasowanie obciążenia maszyny lub większe obciążenie poszczególnych osi i całych maszyn, aż do kolejnego interwału konserwacji.

Monitorowanie online

Eksperci firmy Schaeffler kontrolują stan tysięcy maszyn i urządzeń. Struktury Big Data są przesyłane do centrów operacyjnych i tam przetwarzane w chmurze firmy Schaeffler. Analiza, prognozy i optymalizacja są przeprowadzane za pomocą nowych algorytmów i metod kognitywnych. Wskazywane są cechy szczególne i potrzebne działania oraz podejmowane są odpowiednie działania.

Zdalne monitorowanie maszyn i urządzeń
Zdalne monitorowanie maszyn i urządzeń

Aplikacje serwisowe firmy Schaeffler

Różne aplikacje firmy Schaeffler takie jak FAG SmartCheck, FAG SmartVisual i PrecisionDesk wspomagają cyfrową sieć produktów i usług. Pomagają w pobieraniu danych, analizie i wyświetlaniu stanu maszyny. Przegląd wszystkich aplikacji firmy Schaeffler można znaleźć na naszej stronie korporacyjnej.

FAG SmartCheck

Aplikacja łączy się ze wszystkimi systemami FAG SmartCheck lokalnej sieci WLAN i w przejrzysty sposób wskazuje aktualny status.

Pobierz aplikację
APPLE App Store
ANDROID Play Store

FAG SmartVisual

Aplikacja FAG SmartVisual to wizualizacja urządzenia umożliwiająca szybki przegląd jego stanu.

Pobierz aplikację
Google Play Store

FAG SmartVisual Software
FAG SmartVisual 1.2.0 (wersja testowa 60 dni)
Dokumentacja użytkownika FAG SmartVisual

PrecisionDesk

Aplikacja umożliwia sprawdzenie łożysk wrzecionowych i łożysk do stołów obrotowych. W tym celu odczytywane są dane kodu DataMatrix z łożyska lub jego opakowania.

Pobierz aplikację
APPLE App Store
ANDROID Play Store
WINDOWS Store

Udostępnij stronę

Schaeffler stosuje cookies, aby zapewnić optymalne wykorzystanie. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację plików cookie. Więcej informacji

Potwierdzenie