Publikacje
 

Katalog | 2018-06
Mounting and Maintenance of Rolling Bearings
Products Services Training

 
KONTAKT

Schaeffler Polska Sp. z.o.o.
Budynek E
ul. Szyszkowa 35/37
02-285 Warszawa

Tel. +48 22 245 85 00
Fax +48 22 878 3164

info.pl@schaeffler.com
 
Serwis przemysłowy

Serwis

Grupa Schaefflera oferuje niezależnie od producenta łożyskowania dużą liczbę usług związanych z okresem trwałości łożyska: począwszy od montażu poprzez nadzór aż po rekonstrukcję. W fazie eksploatacji eksperci grupy Schaeffler wspomagają poprzez usługi serwisowe nadzorowanie stanu łożysk, i korygowanie ich należytego utrzymania. Dla firm, które chciałyby także poszerzyć własną wiedzę w zakresie łożysk tocznych i monitoringu Grupa Schaeffler przedstawia ofertę szkolenia i poradnictwa. Klienci korzystają przy tym z kompetencji przodujących dostawców łożysk tocznych i ślizgowych.

Montaż i demontaż
Eksperci serwisu przemysłowego grupy Schaeffler oferują usługi montażowe dotyczące łożysk tocznych w szerokim zakresie branżowym. Głęboka wiedza i wyczerpujące doświadczenie dotyczą wszystkich branż. Monterzy z serwisu przemysłowego grupy Schaeffler są wykształconymi ludźmi, niosącymi pomoc na całym świecie w sposób niezawodny, szybko i konsekwentnie.

Smarowanie
W ponad połowie przypadków przedwczesnego niszczenia łożysk i związanych z tym nieplanowanych postojów maszyn przyczyną jest niedostateczne smarowanie. Dzięki stosowaniu właściwych dla różnych warunków eksploatacji i otoczenia smarów, jak też ustaleniu i przestrzeganiu okresów smarowania oraz ilości smaru, trwałość obracających się elementów maszyn ulega wydatnemu przedłużeniu.

Monitorowanie stanu
Bezusterkowa i optymalna eksploatacja kompleksu maszyn i urządzeń jest osiągalna jedynie przy ciągłym monitorowaniu ich stanu. Grupa Schaeffler preferuje w tym celu diagnozowanie drgań, do tego obserwowane są dalsze parametry i wprowadzane procedury badań, jak np endoskopia. Nasze procedury pozwalają na rozpoznanie uszkodzeń maszyn w bardzo wczesnym stadium. Dzięki temu uszkodzone elementy mogą zostać wymienione w ramach planowych postojów. Unikane są postoje nie planowane. Zależnie od rodzaju urządzenia i jego znaczenia dla procesu produkcji stosuje się przy monitoringu dozór ciągły (online) lub też regularną kontrolę (offline).

Bieżące korygowanie eksploatacji
Zdiagnozowany problem w działaniu urządzenia powinien zostać możliwie szybko usunięty. Dwa najczęstsze problemy, niewyważenie np. pomp i wentylatorów, jak też wadliwe wzajemne ustawienie elementów maszyn, eksperci grupy Schaeffler mogą skorygować bezpośrednio.

Remont łożysk tocznych
Wiele łożysk podlega w wyniku nadzorowania wymianie, mimo iż nie osiągnęły one jeszcze granicy zużycia. W takim przypadku ich naprawa może stanowić ekonomicznie atrakcyjną alternatywę.

Doradztwo, TCO
Dzięki globalnemu poradnictwu w zakresie utrzymania w ruchu eksperci Schaefflera wnoszą cenny wkład do optymalizacji procesów i redukcji całkowitych kosztów utrzymania (TCO). Przy tej okazji zostaną wyjaśnione zagadnienia techniczne w aspekcie ilościowych potrzeb klienta. Obejmuje to procesy produkcyjne i utrzymanie w ruchu maszyn i urządzeń, jak też cele klientów. Na tej podstawie Schaeffler przeprowadza na miejscu intensywne analizy, identyfikując przy tym potencjał techniczny i dotyczący urządzeń potencjał naprawczy, oceniając je w aspekcie ekonomicznym i organizacyjnym. Wspólnie z klientami wypracowuje się koncepcję optymalną dla sytuacji i wymogów przedsiębiorstwa. Celem jest integracja pojedynczych rozwiązań w rozwiązania całkowite dla wspólnego wdrażania stopniowego. W efekcie tworzy się długotrwała, prowadzona z pełnym zaufaniem współpraca i znaczący przyczynek do redukcji TCO.

 

Schaeffler stosuje cookies, aby zapewnić optymalne wykorzystanie. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację plików cookie. Więcej informacji

Akceptuję