Żurawie

Łożyskowania kolumn

Kolumna opisywanego żurawia (z lewej) jest połączona ze statkiem. Obrotowa pokrywa jest osadzona wraz z nadbudówką dźwigu na łożyskowaniu. Łożyskowanie musi przejmować ciężar nadbudówki oraz podnoszonego ciężaru. Ponieważ wspólny środek ciężkości podnoszonego ciężaru i pokrywy znajduje się poza osią kolumny, tworzy się moment wywracający żurawia co powoduje powstanie w górnym i dolnym łożyskowaniu kolumny poziomych sił reakcji.

Łożyskowanie górne to tzw. łożyskowanie kolumny. Składa się ono z jednego łożyska baryłkowego wzdłużnego albo z jednego promieniowego i jednego wzdłużnego łożyska baryłkowego.

Wybór typu zależy od wielkości sił promieniowych. U podstawy kolumny dzwon porusza się na krążkach.

 

Schaeffler stosuje cookies, aby zapewnić optymalne wykorzystanie. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację plików cookie. Więcej informacji

Akceptuję