KONTAKT
Publikacje
 

Publikacja | 2008-08
Work Roll Bearing Arrangement of the 7-stand Finishing Section of a 84“ Hot Strip Mill with Bending and Shifting
Examples of Application Engineering

 
 

Publikacja | 2007-01
Rolling Bearings in Back-Up Rolls of Heavy-Plate Stands
Examples of Application Engineering

 
 

Publikacja | 2007-01
Bearings in Work Roll Arrangement of the 7-Stand Hot-Strip Mill with Bending
Examples of Application Engineering

 
 

Publikacja | 2009-09
Bearings for a Twin-Strand Continuous Casting Mill for Slabs
Examples of Application Engineering

 
Obróbka plastyczna stali

Walcownie na gorąco do płaskowników

Na liniach walcowania na gorąco do płaskowników walcowane taśmy względnie blachy z wlewek płaskich. Rozróżnia się walcownie blach grubych i walcowanie taśm walcowanych na gorąco.
W walcach roboczych stosowane są 4-rzędowe łożyska stożkowe. W nowoczesnych urządzeniach CSP (Compact Strip Production) zabudowuje się dodatkowo 2-rzędowe łożyska stożkowe wzdłużna.
Łożyskowanie walców roboczych wyposażane jest w łożyska stożkowe otwarte jak i uszczelnione.

 

Schaeffler stosuje cookies, aby zapewnić optymalne wykorzystanie. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację plików cookie. Więcej informacji

Akceptuję