Zastosowania

Generator

Generator pracujący w gondoli wiatrowni jest poddany działaniu zdecydowanie wyższych obciążeń drgających niż jego odpowiednik na ziemi. To dodatkowe obciążenie, działające w sposób ciągły ma szczególnie niekorzystny wpływ na koszyki i obciąża zastosowany smar.

Przy projektowaniu łożyskowań w generatorze istotną rolę odgrywa nie tylko prędkość obrotowa, ale również wielkość i odmiana konstrukcyjna. Należy zwrócić szczególną uwagę na smarowanie oraz ochronę przed możliwością przebicia prądowego. Łożyskowanie generatora opiera się z reguły na dwóch łożyskach kulkowych zwykłych lub łożysku kulkowym wraz z łożyskiem walcowym.

Izolacja generatorów od prądu
Przebicie prądowe w generatorze wiatrowym może spowodować istotne szkody na bieżniach łożysk w formie kraterów i bruzd. Może to spowodować znaczne koszty związane z naprawą. Dlatego jest zasadne, aby już w fazie projektowej podjąć działania prewencyjne, które zapobiegną tego typu uszkodzeniom i awariom, a tym samym przyczynią się do ograniczenia kosztów. W wielu przypadkach nie wystarczy zamontowanie łożysk izolowanych od prądu.

 

Schaeffler stosuje cookies, aby zapewnić optymalne wykorzystanie. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację plików cookie. Więcej informacji

Akceptuję