Ekologia

Polityka w zakresie ochrony środowiska i ochrony pracy

 
 
 
 

Polityka w zakresie ochrony środowiska i ochrony pracy Schaeffler Gruppe

Polityka w zakresie ochrony środowiska i ochrony pracy stanowi integralny element naszych zasad kierowania przedsiębiorstwem. Tworzenie i utrzymywanie bezpiecznego, zdrowego i wydajnego środowiska pracy oraz aktywne działania na rzecz ochrony środowiska są fundamentem działalności i sukcesu naszego przedsiębiorstwa.

We wszystkich przedsiębiorstwach naszego koncernu na świecie przestrzegamy poniższych reguł. Rozumiemy, że wymaga tego nasza odpowiedzialność za pracowników, ludzi w naszym otoczeniu oraz za przyszłe pokolenia.

Efektywne zarządzanie pracą i środowiskiem

Stosujemy globalny, efektywny i stale ulepszany system zarządzania ochroną pracy i środowiskiem. Opracowujemy przyszłościowe rozwiązania, które wdrażamy we współpracy z naszymi kontrahentami. Regularnie i na wszystkich obszarach sprawdzamy realizację zadań i powodzenie naszego systemu zarządzania.

Bezpieczne i dostosowane do potrzeb pracownika miejsca pracy

Jesteśmy przekonani, że zasadniczo wszelkich wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych można uniknąć. Dobrze zmotywowani pracownicy i ich zwierzchnicy wspierają nas w dążeniu do zupełnego wykluczenia wypadków. Ochrona naszych pracowników i naszych zleceniobiorców to dla nas zadania o jednakowym priorytecie. W kształtowaniu miejsc i procesów pracy pomagają nam najnowszye badania. Szczególnie wysoki nacisk kładziemy na ergonomię miejsc pracy.

 

Rzetelność

Zobowiązujemy się do przestrzegania wszelkich przepisów i wytycznych w zakresie ochrony pracy i środowiska. Rozumiemy spoczywającą na nas odpowiedzialność, dlatego stosujemy własne regulacje, częstokroć znacznie surowsze niż normy prawne. Maszyny i instalacje projektujemy, pozyskujemy, eksploatujemy i utrzymujemy w ruchu w taki sposób, aby wykluczyć potencjalne zagrożenia, zminimalizować ryzyko i uniknąć awarii. Jesteśmy zorientowani w najnowszych osiągnięciach techniki.

Niewielki wpływ na środowisko i ekologiczne produkty

Wszystkie podejmowane przez nas działania staramy się zaplanować tak, aby uniknąć szkodliwego oddziaływania na środowisko naturalne. Oszczędnie korzystamy z energii i surowców naturalnych. Staramy się wytwarzać tak niewiele odpadów, ścieków, hałasu i innych emisji, jak to tyko możliwe. Wytwarzamy produkty przyjazne dla środowiska w całym okresie ich egzystencji.

Odpowiedzialni pracownicy

Dzięki regularnym akcjom informacyjnym, szkoleniom oraz kursom wspieramy rozwój kompetencji i świadomości naszych pracowników, a także partnerów handlowych, co pozwala na bezpieczną pracę oraz dbałość o środowisko we wszystkich obszarach działalności przedsiębiorstwa.

Działania zapobiegawcze

Organizując szeroko zakrojone działania prewencyjne, chronimy naszych pracowników przed zagrożeniami dla ich zdrowia, a nasze środowisko przed szkodami. We wszystkich zakładach produkcyjnych zapewniamy kompleksową i efektywną pomoc powypadkową dla naszych pracowników i gości.

Otwarty dialog

Prowadzimy intensywny, oparty na zaufaniu dialog z zainteresowanymi osobami. Dostarczamy informacji o naszych działaniach na rzecz ochrony pracy i środowiska oraz w zakresie oddziaływania przez nasze zakłady na środowisko naturalne.

Kierownictwo przedsiębiorstwa oraz wszyscy pracownicy zobowiązują się do przestrzegania zasad naszej polityki w tym zakresie.

 

Schaeffler stosuje cookies, aby zapewnić optymalne wykorzystanie. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację plików cookie. Więcej informacji

Akceptuję