Szukany termin

Ustandaryzowane procesy logistyczne zamówień w miarodajny sposób przyczyniają się do osiągnięcia celów Grupy Schaeffler.

Stosowanie się do opisanych procesów i ustaleń służy unikaniu błędów i prowadzi do ciągłej poprawy procedury udzielania zamówień.

W dalszej części zostało zamieszczone zestawienie aktualnie obowiązujących dokumentów Grupy Schaeffler dotyczących logistyki zamówień.

Schaeffler stosuje cookies, aby zapewnić optymalne wykorzystanie. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację plików cookie. Więcej informacji

Potwierdzenie