Szukany termin

Zrównoważony rozwój

Wraz z naszymi partnerami biznesowymi stajemy przed zadaniem przeniesienia i wdrożenia wspólnej koncepcji zrównoważonego rozwoju w łańcuchu dostaw. Koordynujemy naszą strategię i wynikające z niej cele, środki i wskaźniki zrównoważonego rozwoju z działem zrównoważonego rozwoju i opracowujemy rozwiązania zorientowane na Klienta. Naszą ambicją jest rozwój przejrzystego łańcucha dostaw. W ten sposób ryzyko w całym procesie tworzenia wartości dodanej zostaje zminimalizowane, dzięki czemu spełniamy wymagania naszych Klientów i interesariuszy.

Korporacyjny Kodeks Postępowania Dostawców

Aby spełnić nasze własne oczekiwania i oczekiwania naszych klientów, w Schaeffler uwzględniamy międzynarodowe oczekiwania w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Ponadto uwzględniamy również rolę naszych dostawców w tej odpowiedzialności. Dla wszystkich nowych dostawców wymagamy potwierdzenia przez Dostawcę Kodeksu Postępowania Dostawcy Schaeffler jako zbioru wiążących zasad relacji biznesowych. W przypadku istniejących relacji biznesowych wymagamy ramowej zgody w celu potwierdzenia naszego Kodeksu postępowania dla dostawców. Dostawca może udrzuć je jedynie pisemnie. Zwracamy uwagę, że w tym przypadku zostanie podjęta odpowiednia decyzja zakupowa i może to mieć negatywny wpływ na ocenę dostawcy.

Polityka „Conflict Minerals”

Grupa Schaeffler dąży, zarówno w odniesieniu do siebie jak i swoich dostawców, aby wszystkie produkty Schaeffler były wolne od minerałów konfliktowych, pozyskiwanych od podmiotów, które bezpośrednio lub pośrednio finansują konflikty w krajach lub pochodzą z działalności wydobywczej w obszarach dotkniętych konfliktami i obszarach wysokiego ryzyka.

Chociaż Schaeffler nie kupuje tych minerałów bezpośrednio z jakiegokolwiek źródła, zdaje sobie sprawę z możliwości, że minerały konfliktowe mogą być częścią łańcucha dostaw. W związku z tym celem Schaeffler jest odpowiedzialne pozyskiwanie tych minerałów poprzez włączenie „Wytycznych OECD dotyczących należytej staranności dla odpowiedzialnych łańcuchów dostaw minerałów z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka” w procesach grupowych.

Conflict Minerals Policy Status 2019/10

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo pracy

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo pracy to ważne części filozofii Grupy Schaeffler. Te wymagania w takim samym stopniu dotyczą dostawców. Zamieszczona poniżej tabela zawiera wiążące standardy dla dostawców materiałów produkcyjnych Grupy Schaeffler odnośnie „substancji zakazanych”.

Schaeffler stosuje cookies, aby zapewnić optymalne wykorzystanie. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację plików cookie. Więcej informacji

Potwierdzenie