SERVICE
 
KONTAKT

Schaeffler Polska Sp. z o.o.

ul. Szyszkowa 35/37,

02-285 Warszawa, Polska

Tel.: +48 22 245 85 00

Fax.: +48 22 878 31 64

2017-11-08 | HERZOGENAURACH

Solidny III kwartał 2017 r. dla Schaeffler


  • 7,4 procent wzrostu przychodów z trzeciego kwartału do poprzedniego roku w stałej walucie
  • Marża EBIT ponownie wzrosła o 12,1% w trzecim kwartale (poprzedni kwartał: 9,9%)
  • 333 miliony EUR przepływy gotówkowe w trzecim kwartale
  • Zysk netto wzrósł o 18 procent po 9 miesiącach do roku poprzedniego
  • Potwierdziły się wytyczne dotyczące pełnego roku 2017

HERZOGENAURACH, 8 listopada 2017r. Globalny dostawca motoryzacyjny i przemysłowy Schaeffler uzyskał pozytywne wyniki w zakresie przychodów i zysków dzięki solidnemu 3. kwartałowi 2017 r. Przychody wzrosły w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy roku do około 10,5 mld EUR (rok wcześniej: około 10,0 mld EUR), co stanowi wzrost o 5,0% w stałej walucie. Tempo wzrostu wzrosło w III kwartale 2017 r. Po dwóch stosunkowo słabych kwartałach wzrost przy stałej walucie w trzecim kwartale wyniósł 7,4 proc. (wobec 2,2 proc. w poprzednim kwartale). Po znaczącym spadku marży w drugim kwartale, która wyniosła 9,9 procent, marża EBIT za trzeci kwartał przed pozycjami dodatkowymi wyniosła 12,1 procent, co jest zbliżone do wartości z pierwszego kwartału wynoszącej 12,2 procent. Marża EBIT przed pozycjami specjalnymi za pierwsze dziewięć miesięcy wyniosła 11,4 procent (rok wcześniej 12,8 procent). Dodatkowo, znaczna poprawa wyniku finansowego zwiększyła dochód netto za pierwsze dziewięć miesięcy o 18 procent do 791 milionów euro (rok wcześniej: 672 miliony euro).

Wzrost przychodów działu Automotive w III kwartale 2017 roku wyniósł 6,9 procent w stałej walucie (poprzedni rok 5,1 procent), przynosząc stałe tempo wzrostu w pierwszych dziewięciu miesiącach 2017 roku do 5,1 procent. Tym samym branża motoryzacyjna rozwijała się szybciej niż globalna produkcja samochodów osobowych i samochodów dostawczych, zarówno w trzecim kwartale, jak i w pierwszych dziewięciu miesiącach. Ta ekspansja była w dużej mierze napędzana przez działalność OEM na rynku chińskim, wzrastając o 26,3%.

Dział Przemysł kontynuował trend wzrostowy w III kwartale 2017 roku, przy wzroście przychodów w stałej walucie o 9,2 procent (rok wcześniej minus 6,2 procent). Przychody wzrosły o 4,6 procent w stałej walucie w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2017 roku. Ten korzystny trend przychodów był wspierany przez wszystkie 8 sektorów w trzecim kwartale.

Trendy dotyczące przychodów różniły się w czterech regionach Grupy Schaeffler. Podczas gdy przychody w regionie Europy były zbliżone do poprzedniego roku (+0,4 procent; +0,2 procent przy stałej walucie), w regionie Ameryki przychody wzrosły o 5,0 procent (+3,8 procent przy stałej walucie). Przychody w regionie Chin wzrosły łącznie o 21,3 procent (+ 24.7 procent przy stałej walucie) w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy, przy czym oba działy wygenerowały dwucyfrowe stopy wzrostu. Region Azji i Pacyfiku wygenerował wzrost przychodów o 6,9 procent (+6,2 procent w stałej walucie) przy wsparciu obu działów.

Grupa Schaeffler wygenerowała EBIT w trzecim kwartale 416 milionów EUR, osiągając poziom z ubiegłego roku, z 417 milionami EUR. Tym samym tymczasowy niekorzystny wpływ na przychody działu Automotive w poprzednim kwartale został w dużej mierze zniwelowany. Przez pierwsze dziewięć miesięcy osiągnięto EBIT przed zdarzeniami specjalnymi w wysokości 1 196 mln EUR (przed rokiem 1 276 mln EUR).

Wynik finansowy spółki poprawił się w tym samym okresie do minus 104 mln EUR z minus 320 mln EUR w roku ubiegłym  wynikającym głównie z niższych kosztów odsetkowych od długu finansowego  co dało w efekcie zysk netto w wysokości 791 mln EUR po dziewięciu miesiącach (przed rokiem : 672 mln EUR). Zysk na akcję wzrósł w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy o 17 procent, w sumie o 1,19 EUR (przed rokiem: 1,02 EUR).

W trzecim kwartale 2017 r. wolne przepływy pieniężne Grupy Schaeffler wyniosły 333 mln EUR (rok wcześniej 263 mln EUR). Prowadzi to do wolnych przepływów pieniężnych przez pierwsze dziewięć miesięcy w wysokości 244 mln EUR (w poprzednim roku 479 mln EUR). Nakłady inwestycyjne w pierwszych dziewięciu miesiącach wyniosły 873 mln EUR (przed rokiem: 829 mln EUR), co daje w rezultacie wskaźnik nakładów inwestycyjnych (nakłady inwestycyjne w stosunku do przychodów skonsolidowanych) w wysokości 8,3% (przed rokiem: 8,3%). Liczba pracowników wzrosła o 3,1 procent do około 89 400 (rok wcześniej: około 86,700).

Firma potwierdziła swoje wytyczne na cały rok 2017. Grupa Schaeffler przewiduje wzrost przychodów o 4 do 5 procent w stałej walucie, marżę EBIT od 11 do 12 procent przed zdarzeniami specjalnymi, a wolne przepływy pieniężne w wysokości około 500 milionów euro przed zewnętrznym rozwojem.

"Po trudnym drugim kwartale nasza działalność i zyski znacznie się ustabilizowały w trzecim kwartale. Jednocześnie byliśmy w stanie wyraźnie poprawić nasze wolne przepływy pieniężne. Jesteśmy pewni, że osiągniemy nasze roczne cele na 2017 r., skorygowane w czerwcu ”- Klaus Rosenfeld, Prezes Zarządu Schaeffler AG, powiedział w środę 8. listopada podczas prezentacji wyników za pierwsze dziewięć miesięcy 2017 r.

Stwierdzenia i prognozy dotyczące przyszłości

Niektóre oświadczenia w tej informacji prasowej są oświadczeniami wybiegającymi w przyszłość. Ze względu na swój charakter oświadczenia wybiegające w przyszłość wiążą się z szeregiem czynników ryzyka, niepewności i założeń, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki lub zdarzenia będą się znacznie różnić od stwierdzonych lub sugerowanych przez stwierdzenia dotyczące przyszłości. Ryzyka, niepewności i założenia mogą negatywnie wpłynąć na wyniki i konsekwencje finansowe planów i zdarzeń opisanych w niniejszym dokumencie. Nikt nie podejmuje się obowiązku publicznego aktualizowania lub korygowania oświadczeń wybiegających w przyszłość, czy to w wyniku nowych informacji, przyszłych wydarzeń lub innych. Nie należy nadmiernie polegać na stwierdzeniach wybiegających w przyszłość, które odnoszą się jedynie do daty niniejszego komunikatu prasowego. Oświadczenia zawarte w niniejszej informacji prasowej dotyczące trendów i wydarzeń w przeszłości nie powinny być traktowane jako oświadczenie, że takie trendy lub wydarzenia będą kontynuowane w przyszłości. Powyższe zastrzeżenia należy rozpatrywać w związku z wszelkimi dalszymi pisemnymi lub ustnymi stwierdzeniami odnoszącymi się do przyszłości, które mogą być wystawiane przez Schaeffler lub osoby działające w jego imieniu.

Pełne sprawozdanie okresowe na dzień 30 września 2017 r. jest dostępne do pobrania pod adresem:

www.schaeffler.com/de/ir

Schaeffler stosuje cookies, aby zapewnić optymalne wykorzystanie. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację plików cookie. Więcej informacji

Akceptuję