Szukany termin

Monitorowanie smaru

Okres używania smaru to wielkość, która określa trwałość łożyska. Dla kontroli można zależnie od przypadku zastosowania skorzystać z czujnika smaru lub oleju. Przed wystąpieniem uszkodzenia można wtedy uzupełnić lub wymienić smar.

Monitorowanie smaru: Wear Debris Check

Wear Debris Check

Za pomocą licznika cząsteczek w tej konstrukcji odpowiednio wcześnie można ustalić na podstawie cząsteczek w oleju zużycie mocno obciążonych przekładni przemysłowych. Starte cząsteczki, które mogą wskazywać na awarię, można znaleźć w oleju już całe miesiące wcześniej. Przez monitorowanie cząsteczek w smarze można odpowiednio wcześnie stwierdzić uszkodzenia. Pomaga to w zapobieganiu dalszym uszkodzeniom i przestojom. W tym celu licznik cząsteczek instaluje się w bocznym strumieniu smarowania obiegowego przekładni przed filtrem lub o oddzielnym obwodzie.

Typowe zastosowania FAG Wear Debris Check to przykładowo przekładnie urządzeń w wydobywaniu, przekładnie planetarne w wiatrowniach lub napędy okrętowe.

Cechy licznika cząsteczek:
  • Monitorowanie ilości cząsteczek w oleju
  • Rozróżnianie cząsteczek metali żelaznych i nieżelaznych
  • Klasyfikacja cząsteczek na podstawie ich wielkości
  • Integracja z systemem kontroli online z możliwym połączeniem danych cząsteczek i drgań

Jeśli są połączone elementy do kontroli oleju i drgań, można odpowiednio wcześnie rozpoznać uszkodzenia przekładni smarowanej obiegowo olejem i określić przyczynę ich powstania. W ten sposób można uniknąć przestojów w produkcji lub dalszych uszkodzeń.

Monitorowanie smaru: GreaseCheck

GreaseCheck

Czujnik smaru średnicy 5 mm wtyka się w otwór w obudowie możliwie jak najbliżej łożyska tocznego. Czujnik jest umieszczony w smarze. Za pomocą czujnika smaru, bezpośrednio w łożyskowaniu, mierzy się optycznie zawartość wody, zmętnienie, zużycie pod względem termicznym i mechanicznym jak również temperaturę smaru. Informacje te są przesyłane przez kabel do jednostki do analizy. Jednostka do analizy generuje sygnał analogowy, szybko informując użytkownika o stanie smaru.

Dotychczas łożyska były dosmarowywane zależnie od czasu. Ilości smaru i interwały smarowania były ustalane na podstawie obliczeń. Stosując czujnik smaru można przeprowadzać dosmarowywanie na podstawie stanu.

Czujnik smaru umożliwia:
  • smarowanie odpowiednie do potrzeb
  • niższe koszty smaru
  • unikanie nieplanowanych przestojów
  • niższe koszty utrzymania ruchu i konserwacji
  • niskie koszty urządzenia.
Udostępnij stronę

Schaeffler stosuje cookies, aby zapewnić optymalne wykorzystanie. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację plików cookie. Więcej informacji

Potwierdzenie