Szukany termin

Rozwiązania cyfrowe do zastosowań przemysłowych

Przemiany cyfrowe i utworzenie sieci podzespołów i systemów daje wzrost wydajności maszyn i urządzeń. Firma Schaeffler stworzyła różne koncepcje optymalizacji całych systemów. Skorzystaj z naszych rozwiązań cyfrowych!

Antriebsstrang 4.0 (ciąg napędowy)

Demonstrator technologiczny „Antriebsstrang 4.0” (ciąg napędowy) firmy Schaeffler pokazuje rozwiązania dla produkcji cyfrowej i monitoringu maszyn.
Demonstrator technologiczny „Antriebsstrang 4.0” (ciąg napędowy) firmy Schaeffler pokazuje rozwiązania dla produkcji cyfrowej i monitoringu maszyn.

Predykcyjne utrzymanie ruchu (Predictive Maintenance) poszerza konwencjonalne warunki monitorowania, aby mieć wgląd w „przyszłość maszyny” i oferuje przez to nowe możliwości zwiększenia wydajności i redukcji łącznych kosztów eksploatacji (TCO).

Demonstrator technologiczny „Ciąg napędowy 4.0” firmy Schaeffler tworzy sieć istniejącej techniki oraz nowych usług cyfrowych. Wykonujemy przez to znaczący krok w kierunku przyszłościowego monitorowania maszyn.

Werkzeugmaschine 4.0 (obrabiarka)

Za pomocą Maschine 4.0 (maszyna) firma Schaeffler wkracza na drogę w kierunku cyfrowej produkcji. Pobrane dane są analizowane lokalnie oraz w chmurze firmy Schaeffler, aby przesłać zwrotnie wyniki do danego miejsca.

Możliwości digitalizacji nie są ograniczone do maszyny wytwarzającej. Również otoczenie produkcji korzysta z ciągłego przepływu danych w strumieniu wartości.

Werkzeugmaschine 4.0 (obrabiarka) tworzy sieć techniki od czujnika do chmury obejmującą nowe podzespoły cyfrowe.

Predictive Maintenance 4.0 (predykcyjne utrzymanie ruchu) dla siły wiatru

W system monitorowania warunków jest wbudowane siedem czujników przyspieszenia przy napędzie wiatrowni.

Za pomocą sensoryki w modułach w ciągu napędowym specjalnie dostosowanej do niskich częstotliwości są pobierane informacje o stanie za pomocą pomiaru drgań w trakcie pracy i przetwarzane w czasie rzeczywistym. Za pomocą cyfrowego serwisu „Zautomatyzowana diagnoza łożysk tocznych” użytkownik lub serwisant może przez Internet monitorować stan poszczególnych łożysk bądź również całych agregatów. Tekstowe komunikaty zawierające informacje o uszkodzeniach umożliwiają użytkownikom zdalną analizę we współpracy z ekspertami firmy Schaeffler.

Condition Monitoring 4.0 dla kolei

Do cyfrowego monitoringu i zoptymalizowanego utrzymania ruchu całych napędzanych lub bieżnych wózków firma Schaeffler opracowała systemy Condition Monitoring Systems (CMS) z inteligentnym oprogramowaniem i połączeniem z chmurą. W ten sposób można osiągnąć większe średnie prędkości, przebiegi oraz wydłużyć interwały konserwacji podnosząc jednocześnie bezpieczeństwo eksploatacji.

Użytkownik lub serwisant może przez Internet monitorować stan poszczególnych łożysk zestawów kołowych aż po kompletne zestawy kołowe i wózki.

Rozwiązania przemysłowe/ kolej

Condition Monitoring System z inteligentnym oprogramowaniem i połączeniem z chmurą: Maksymalnie sześć zespołów czujników może przekazywać sygnały do jednostki procesora, która przetwarza nieprzetworzone dane w parametry
Condition Monitoring System z inteligentnym oprogramowaniem i połączeniem z chmurą: Maksymalnie sześć zespołów czujników może przekazywać sygnały do jednostki procesora, która przetwarza nieprzetworzone dane w parametry
Udostępnij stronę

Schaeffler stosuje cookies, aby zapewnić optymalne wykorzystanie. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację plików cookie. Więcej informacji

Potwierdzenie