Szukany termin

BEARINX-MAP – modelowanie łożysk tocznych dla MKS

BEARINX-MAP: Modelowanie łożysk tocznych dla MKS

Aktualny rozwój komputerów a przede wszystkim oprogramowania pozwala na symulację coraz bardziej złożonych modeli z większą ilością szczegółów. Projektowanie całych systemów wymaga wiedzy i znajomości poszczególnych podzespołów oraz ich wzajemnego dopasowania.

Zależnie od celu symulacji wymagany jest wybór i ustalenie stopnia szczegółowości całego modelu i podsystemów. W tym celu Schaeffler od lat z powodzeniem tworzy i stosuje modele łożysk tocznych i narzędzia obliczeniowe takie jak BEARINX .

Jakie są wymagania dotyczące stosowania BEARINX-MAP?

Modelowanie łożysk tocznych dla MKS

Symulacja i związany z nią model stanowią zawsze abstrakcję rzeczywistości. Decyzja o określonym stopniu abstrakcji oraz konkretnym modelowaniu wymaga wiedzy na temat systemu rzeczywistego. Złożony model nie oznacza automatycznie poprawności, natomiast prosty model nie zawsze jest gorszy. Istnieją różne możliwości przedstawienia łożyska w symulacji wieloobiektowej.

Charakterystyka liniowa

sprężyna liniowa
sprężyna liniowa
Zalety:
 • zachowanie nieliniowe nie jest pokazane
 • bez luzu łożyska
 • Wzajemny wpływ stopni swobody jest pominięty
Wady:
 • odpowiednie do symulacji wokół punktu pracy łożyska

Charakterystyka nieliniowa

sprężyna nieliniowa
sprężyna nieliniowa
Zalety:
 • odpowiednie do symulacji wokół punktu pracy łożyska
Wady:
 • zachowanie nieliniowe nie jest pokazane
 • bez luzu łożyska
 • Wzajemny wpływ stopni swobody jest pominięty

Macierze sztywności

Zalety:
 • modelowane jest zachowanie nieliniowe
 • zostaje odwzorowany luz łożyska
Wady:
 • Wzajemny wpływ stopni swobody jest pominięty

BEARINX-MAP (parametry)

Parametr sztywności
Parametr sztywności
Zalety:
 • dobrze odwzorowane zachowanie nieliniowe
 • dobre uwzględnienie wzajemnego wpływu stopni swobody (zawarte są warunki sprzężenia)
 • dobrze odwzorowuje luz łożyska
 • przedstawia szerokie spektrum obciążeń
 • maksymalne naciski w łożysku
Wady:
 • zwiększone zapotrzebowanie na pamięć

Schaeffler stosuje cookies, aby zapewnić optymalne wykorzystanie. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację plików cookie. Więcej informacji

Potwierdzenie