Szukany termin

BEARINX-online – obliczanie systemów liniowych

Wydajne programy obliczeniowe INA/FAG – teraz również dostępne dla klientów w wersji online.
Usługa jest przeznaczona dla klientów końcowych i partnerów handlowych firmy Schaeffler.

Ilustracja obliczania systemów liniowych

Spotykane zwykle narzędzia obliczeniowe stosują najczęściej bardzo uproszczone metody obliczeniowe (metody katalogowe). Przesunięcia, przekoszenia oraz uwzględnienie sztywnych lub elastycznych prowadnic i elementów nośnych są w znacznym stopniu pomijane. Również rozkład wewnętrznych obciążeń w łożyskach – mający wpływ na jego trwałość zmęczeniową – określa się najczęściej jedynie w przybliżeniu.

Za pomocą BEARINX-online możliwe jest określenie rzeczywistego obciążenia z uwzględnieniem działających sił i sprężystości układu prowadnic z wózkami tocznymi. Rozkład wewnętrznych obciążeń w łożyskach jest ustalany precyzyjnie, aż po naciski powierzchniowe, przy czym uwzględniany jest profil elementów tocznych i różne klasy naprężenia wstępnego.

Wygodny interfejs użytkownika

Proste budowanie systemów liniowych z dostępem do bazy danych łożysk
Proste budowanie systemów liniowych z dostępem do bazy danych łożysk

Algorytmy dla obliczeń systemów liniowych BEARINX-online są identyczne z algorytmami BEARINX stosowanymi przez grupę Schaeffler. Moduł BEARINX-online umożliwia obliczanie systemów liniowych z wieloma osiami.

Interfejs w języku Java obsługuje wpisywanie danych i oferuje graficzną prezentację modelu oraz kontrolę wprowadzanych danych.

Standardowy układ liniowy z dwoma prowadnicami i czterema wózkami RUE45-E
Standardowy układ liniowy z dwoma prowadnicami i czterema wózkami RUE45-E

Dane i geometria łożysk liniowych z katalogowego programu Schaeffler są dostępne w zintegrowanej bazie danych i można je zastosować w modelu. Obliczenia są przeprowadzane na wydajnym serwerze obliczeniowym Schaeffler.

Inżynierowie zastosowań są do Państwa dyspozycji

Pliki procesu utworzone obliczaniu liniowym BEARINX-online są kompatybilne z pełną wersją BEARINX, co ułatwia wymianę plików, komunikację z serwisem inżynieryjnym naszej firmy i zmniejsza nakład pracy.

Przejrzysta dokumentacja wynikowa w formacie HTML oraz wizualizacja nacisku i rozkładu obciążeń wewnętrznych w łożyskach ułatwiają analizę wariantów konstrukcyjnych. System pomocy i program szkolenia online pomaga wykorzystać wszystkie możliwości obliczania liniowego BEARINX-online.

Intensyfikacja współpracy

Rozwój programu do obliczeń systemów liniowych BEARINX-online nie ma na celu przeniesienia na klienta doradztwa i obliczeń wykonywanych przez Schaeffler. Przeciwnie, dzięki niemu chcielibyśmy dodatkowo pogłębić współpracę z Państwem. Naszym celem jest wspólne dokonanie właściwego doboru systemów liniowych na wstępnym etapie, tak aby zredukować czas projektowania.

Korzystanie regulowane umową

Po złożeniu w sekcji „Dostęp” wniosku o korzystanie z BEARINX-online zostaje uruchomiony wewnętrzny proces, po którego zakończeniu na stronie internetowej zostanie udostępniona umowa.

Po podpisaniu umowy zostaje utworzony login i użytkownik otrzymuje zaproszenie na dwudniowe szkolenie w Schaeffler-Academy w Herzogenaurach. Następnie zostaje udostępniony moduł obliczeniowy.

Opłaty

Koszty korzystania z programu do obliczania systemów liniowych BEARINX-online oraz dwudniowego szkolenia wynoszą:

  • 1 Uczestnik 2 000 €
  • 2 Uczestników 3 600 €
  • 3 Uczestników 4 800 €
  • 4 Uczestników 5 600 €
  • każdy kolejny uczestnik +400 €

Brak innych opłat licencyjnych lub aktualizacyjnych.

Ograniczenia dla wersji klienta

Moduł BEARINX-online służy do wstępnego projektowania produktów. Do ostatecznego projektowania i doboru produktów należy skorzystać z pomocy kompetentnego serwisu inżynieryjnego Schaeffler.

Schaeffler stosuje cookies, aby zapewnić optymalne wykorzystanie. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację plików cookie. Więcej informacji

Potwierdzenie