Szukany termin

BEARINX-online – obliczanie wrzecion

Wydajne programy obliczeniowe INA/FAG – teraz również dostępne dla klientów w wersji online.
Usługa jest przeznaczona dla klientów końcowych i partnerów handlowych firmy Schaeffler.

BEARINX-online – obliczanie wrzecion

Typowe narzędzia obliczeniowe stosują zwykle bardzo uproszczone metody obliczeniowe (metody katalogowe), w których łożyska są rozpatrywane jako sztywne i wyizolowane, bez uwzględnienia odkształcenia i sposobu zamontowania na wale. Dlatego nie zostają uwzględnione obciążenia i przemieszczenia wynikające z ugięcia wału, jak też odkształcenia elastyczne na styku elementów tocznych. Również rozkład wewnętrznych obciążeń w łożyskach – mający wpływ na jego trwałość zmęczeniową – określa się najczęściej jedynie w przybliżeniu.

Za pomocą obliczania BEARINX-online możliwe jest określenie wpływu ugięcia wału i elastyczności obciążeń stykowych na łożysko. W przypadku rozkładu wewnętrznych obciążeń uwzględnia się dane profilu, elementów tocznych oraz bieżni. Do obliczania luzu roboczego można użyć pól edycji, podając dane temperatury, tolerancji i chropowatości pierścieni i osadzenia łożysk. Ponadto możliwe są dodatkowe obliczenia sztywności w punkcie pracy.

BEARINX-online umożliwia obliczanie ułożyskowanych systemów jednowałowych.

Asystent łożysk wrzecionowych wspomaga modelowanie łożyskowania wrzeciona głównego. Oddzielne okno wyników zawiera specjalne kryteria projektowania związane z naciskiem, kinematyką łożysk i czasem użytkowania smaru. Ponadto dynamiczna symulacja udostępnia obliczenia w zakresie częstotliwości i drgań oraz krytycznej prędkości obrotowej co jest podstawą diagramu Campbella, za pomocą którego można badać zakres roboczy pod kątem punktów rezonansu. Wyniki dynamicznej symulacji są zestawione w czytelny sposób.

Wygodny interfejs użytkownika

Proste budowanie podzespołu wrzeciona z dostępem do bazy danych łożysk
Proste budowanie podzespołu wrzeciona z dostępem do bazy danych łożysk

BEARINX-online wykorzystuje te same modele obliczeniowe i algorytmy co pełna wersja programu, ponieważ oba programy są oparte o ten sam kod źródłowy.

Interfejs w języku Java obsługuje wpisywanie danych i oferuje graficzną prezentację modelu oraz kontrolę wprowadzanych danych.

Wizualizacja zachowania wału
Wizualizacja zachowania wału

Łożyska i ich dane z całego programu katalogu firmy są dostępne w zintegrowanej bazie danych i można je stosować w modelu. Obliczenia są przeprowadzane na wydajnym serwerze obliczeniowym Schaeffler.

Inżynierowie zastosowań są do Państwa dyspozycji

Pliki procesu utworzone w BEARINX-online są kompatybilne z pełną wersją BEARINX, co ułatwia wymianę plików, komunikację z serwisem inżynieryjnym naszej firmy i zmniejsza nakład pracy.

Przejrzysta dokumentacja wynikowa w formacie HTML oraz wizualizacja zachowania wału i rozkładu obciążeń wewnętrznych w łożyskach i w łożyskach wałeczkowych w tym charakterystyki nacisku Hertza ułatwiają analizę utworzonych wariantów konstrukcyjnych.

System pomocy i program szkolenia online pomaga wykorzystać wszystkie możliwości BEARINX-online.

BEARINX-online oferuje szczegółowe obliczanie zmodyfikowanej trwałości referencyjnej zgodnej z normą ISO TS 16281 (norma angielska) lub normą DIN 26281 (norma niemiecka) zgodnie z aktualnym stanem techniki.

Intensyfikacja współpracy

Rozwijanie programu BEARINX-online nie ma na celu przeniesienia na klienta doradztwa i obliczeń wykonywanych przez Schaeffler. Przeciwnie, dzięki niemu chcielibyśmy dodatkowo pogłębić współpracę z Państwem. Naszym celem jest wspólne dokonanie właściwego doboru łożysk tocznych na wstępnym etapie, tak aby zredukować czas projektowania.

Korzystanie regulowane umową

Po złożeniu w sekcji „Dostęp” wniosku o korzystanie z BEARINX-online zostaje uruchomiony wewnętrzny proces, po któpo którego zakończeniu na stronie internetowej zostanie udostępniona umowa.

Po podpisaniu umowy zostaje utworzony login i użytkownik otrzymuje zaproszenie na dwudniowe szkolenie w Schaeffler-Academy w Herzogenaurach. Następnie zostaje udostępniony moduł obliczeniowy.

Obliczanie wrzecion BEARINX-online obejmuje również obliczanie wału.

Opłaty za korzystanie z programu

Koszty korzystania z programu do obliczania wrzecion BEARINX-online oraz dwudniowego szkolenia wynoszą:

  • 1 Uczestnik 2 000 €
  • 2 Uczestników 3 600 €
  • 3 Uczestników 4 800 €
  • 4 Uczestników 5 600 €
  • każdy kolejny uczestnik +400 €

Brak innych opłat licencyjnych lub aktualizacyjnych.

Ograniczenia dla wersji klienta

Obliczanie wrzecion BEARINX-online służy do wstępnego projektowania produktów. Do ostatecznego projektowania i doboru produktów należy skorzystać z pomocy kompetentnego serwisu inżynieryjnego Schaeffler.

Schaeffler stosuje cookies, aby zapewnić optymalne wykorzystanie. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację plików cookie. Więcej informacji

Potwierdzenie