Szukany termin

Produkty Schaeffler do utrzymania ruchu: Pomiary i sprawdzanie

Za pomocą szczelinomierzy i przyrządów pomiarowych można skontrolować wykonanie osadzeń łożysk i sposób ich zamontowania.

do katalogu produktów medias

Produkty Schaeffler do utrzymania ruchu: Pomiary i sprawdzanie, szczelinomierze

Szczelinomierze

Szczelinomierze FEELER GAUGE służą do ustalania luzu promieniowego w szczególności przy montażu na stożkowych osadzeniach na wale oraz na tulejach wciskanych lub wciąganych.

do katalogu produktów medias

Produkty Schaeffler do utrzymania ruchu: Pomiary i sprawdzanie, urządzenia do pomiaru kąta stożka

Urządzenia do pomiaru kąta stożka

Za pomocą tych przyrządów pomiarowych sprawdza się w trakcie produkcji stożkowe miejsca osadzenia. Konieczne jest, by powierzchnie pasowań łożysk i ich osadzenie były ze sobą zgodne. Dostępne są przyrządy pomiarowe do różnych kątów stożka.

do katalogu produktów medias

Produkty Schaeffler do utrzymania ruchu: Pomiary i sprawdzanie, kabłąkowe urządzenia pomiarowe

Kabłąkowe urządzenia pomiarowe

Za pomocą kabłąkowych urządzeń pomiarowych SNAP GAUGE można bezpośrednio na obrabiarce sprawdzić średnicę walcowych elementów obrabianych. Kabłąkowe urządzenie pomiarowe służy również do ustawiania urządzenie do pomiaru średnicy po wałeczkach MGI21.

Kabłąkowe urządzenie pomiarowe pracuje jako przyrząd do pomiarów porównawczych. Ustawia się je za pomocą tarczy pomiarowej. Na tej podstawie można ustalić odchylenie od ustawionego wymiaru.

do katalogu produktów medias

Produkty Schaeffler do utrzymania ruchu: Pomiary i sprawdzanie, urządzenia pomiarowe do średnicy po igiełkach lub wałeczkach

Urządzenia pomiarowe do średnicy po igiełkach lub wałeczkach

Za pomocą urządzeń pomiarowych do średnicy po igiełkach lub wałeczkach można ustawić luz promieniowy lub wstępne napięcie łożysk walcowych.

do katalogu produktów medias

Udostępnij stronę

Schaeffler stosuje cookies, aby zapewnić optymalne wykorzystanie. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację plików cookie. Więcej informacji

Potwierdzenie