Szukany termin

Kontrola stanu

Zoptymalizowaną eksploatację złożonych maszyn i urządzeń można osiągnąć wyłącznie dzięki utrzymaniu ruchu. Firma Schaeffler preferuje stosowanie diagnostyki drgań.

Usługi w zakresie utrzymania ruchu, monitorowanie stanu

Diagnostyka drgań umożliwia rozpoznanie uszkodzeń maszyny w bardzo wczesnym stadium. Dzięki temu, można np. wymienić uszkodzone elementy w ramach planowanych przestojów. W ten sposób unika się również przestojów nieplanowanych. Zależnie od rodzaju urządzenia i jego znaczenia w procesie produkcji przy monitorowaniu stanu stosuje się monitorowanie ciągłe (online) lub regularne (offline).

Monitorowanie ciągłe

W wielu przypadkach w maszynach krytycznych dla produkcji nieodzowne jest ciągłe monitorowanie za pomocą diagnostyki drgań. Inwestycja w takie systemy monitorowania amortyzuje się często już po kilku miesiącach dzięki obniżeniu kosztów awarii. Zależnie od zakresu zastosowania, firma Schaeffler oferuje szeroki zakres rozwiązań, np. jednokanałowe rozwiązania dla mniejszych agregatów, średnie systemy z maksymalnie 8 kanałami rozszerzane modułowo oraz kompleksowe systemu monitorowania z maksymalnie 2 048 kanałami czujników.

Oprócz doradztwa przy wyborze właściwego systemu, firma Schaeffler wykonuje również monitorowanie urządzenia. Obejmuje to nie tylko dobór sprzętu lecz również konfigurację systemu i w razie potrzeby integrację z już istniejącymi systemami.

Klient decyduje, czy będzie samodzielnie monitorować urządzenia, czy skorzysta z monitorowania urządzeń online przez firmę Schaeffler. Możliwości komunikacji systemów monitorowania umożliwiają zdalną analizę przez ekspertów firmy Schaeffler.

Monitorowanie stanu przez firmę Schaeffler: Monitorowanie ciągłe
Monitorowanie stanu przez firmę Schaeffler: Monitorowanie regularne

Monitorowanie regularne

Awaria tzw. elementów urządzenia B i C nie prowadzi bezpośrednio do przestoju i w związku z tym nie powoduje kosztownych uszkodzeń. Jeśli chodzi o takie elementy maszyny, z reguły zaleca się tańsze monitorowanie regularne. Eksperci firmy Schaeffler pomagają w wyborze najlepszego pod względem ekonomicznym monitorowania ciągłego lub regularnego.

Przy monitorowaniu w regularnych odstępach czasu (na przykład co cztery tygodnie) maszyny są badane i oceniane przy wykorzystaniu techniki drgań. Dzięki regularności można uzyskać głęboką wiedzę o normalnym stanie maszyny. W ten sposób można również rozpoznać nieregularności. Dla koncepcji monitorowania decydującą rolę odgrywa wybór punktów pomiarowych oraz akcesoriów do monitorowania oraz interwał pomiarów. Jeśli przy pomiarach mają miejsce odchylenia lub mają być badane trendy, dane można przesłać do centrali diagnostyki firmy Schaeffler. Eksperci w zakresie drgań przeanalizują dane i sporządzą raport diagnostyczny. Dzięki współpracy z ekspertami firmy Schaeffler klient może uzyskać wiedzę w zakresie analizy danych.

Firma Schaeffler oferuje swoje wsparcie również w przypadku braku odpowiedniego personelu do przeprowadzenia rejestracji danych. Eksperci mogą regularnie przeprowadzać pomiary na miejscu.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli w obrębie maszyny występują zakłócenia, błędy należy szybko rozpoznać i usunąć. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w wielu branżach i zastosowaniach eksperci firmy Schaeffler w zakresie diagnostyki mają duża wiedzę w takich zadaniach.

Analizowane są różne informacje. Na przykład protokoły pomiarowe z poprzedniego badania lub raporty z napraw. Jeśli protokoły pomiarowe nie są dostępne, eksperci w zakresie diagnostyki wykorzystują obserwację, dokumentację maszyny i wywiad z obsługą maszyny.

Problemy lub zakłócenia pracy maszyny objawiają się często zmienionym zachowaniem przy drganiach, nietypową temperaturą itp. Jeśli eksperci w zakresie diagnostyki przeprowadzają pomiar w obrębie maszyny, wybór procedury pomiarowej zależy od danego urządzenia i rodzaju zakłócenia. Eksperci firmy Schaeffler w zakresie diagnostyki znają wszystkie techniki analizy, od pomiaru drgań aż po rejestrację momentu obrotowego i endoskopię. Dzięki temu, mogą szybko wykryć zakłócenia i opracować rozwiązanie. Badanie kończy się rozmową eksperta w zakresie diagnostyki z odpowiednimi pracownikami na miejscu. W trakcie rozmowy zostają omówione wyniki badania oraz zalecane środki zaradcze.

Monitorowanie stanu przez firmę Schaeffler: Rozwiązywanie problemów
Monitorowanie stanu przez firmę Schaeffler: Wyważanie

Wyważanie

Niewyważenie występuje bardzo często w wiatrakach i wentylatorach. Niewyważenie może być tak duże, że uszkadza w sposób trwały maszynę lub całkowicie ją niszczy. Z tego względu niewyważenie należy często kontrolować i w razie potrzeby korygować. Pracownicy serwisu naszej firmy pomagają w wykrywaniu i usuwaniu niewyważenia co gwarantuje optymalną dostępność urządzenia.

Endoskopia

Za pomocą cyfrowych optycznych endoskopów można obejrzeć wnętrze maszyny i określić zakres uszkodzeń. Obraz zostaje zapisany jako cyfrowe zdjęcie lub plik wideo i stanowi podstawę diagnostyki wykonanej przez ekspertów firmy Schaeffler. Można wtedy ocenić stan poszczególnych elementów takich jak łożyska toczne i zazębienia. Jeśli poddawane przeglądowi łożyska są produktami firmy Schaeffler, klient dodatkowo dysponuje wiedzą techników zastosowań firmy Schaeffler. Eksperci przedstawiają szczegółową analizę uszkodzeń i propozycje modyfikacji.

Monitorowanie stanu przez firmę Schaeffler: Endoskopia
Udostępnij stronę

Schaeffler stosuje cookies, aby zapewnić optymalne wykorzystanie. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację plików cookie. Więcej informacji

Potwierdzenie