Szukany termin

Pozostałe usługi w zakresie utrzymania ruchu

Firma Schaeffler oferuje wysokiej jakości usługi w zakresie wyważania i ustawiania, smarowania oraz doradztwa technicznego.

Usługi firmy Schaeffler w zakresie utrzymania ruchu

Zakres oferty w ramach usług w zakresie utrzymania ruchu jest bardzo szeroki. Wychodząc od wymagań klienta eksperci firmy Schaeffler opracowują koncepcję dopasowaną do potrzeb i pomagają w jej realizacji.

Wyważanie i pozycjonowanie

W przypadku zdiagnozowania problemu z urządzeniem, należy go możliwie jak najszybciej usunąć. Dwa najczęstsze problemy – niewyważenie pomp i wentylatorów oraz niewłaściwie wzajemne ustawienie podzespołów maszyny mogą zostać bezpośrednio skorygowane przez ekspertów firmy Schaeffler.

Wyważanie

Niewyważenie jest najczęstszym błędem prowadzącym do nieplanowanych przestojów w pracy w przypadku obracających się elementów maszyny. Właściwe wyważenie zwiększa w decydujący sposób trwałość obracających się elementów maszyny. Zwiększa produktywność i dostępność urządzenia. Eksperci firmy Schaeffler redukują do normalnego poziomu niewyważenie powstałe przykładowo wskutek zanieczyszczeń, zużycia i napraw.

Rozpoznają i usuwają przyczyny w obrębie maszyn z prędkościami obrotowymi 40 min–1 do 10 000 min–1. Typowymi przykładami takich maszyn są pompy, wentylatory, kompresory, turbiny i silniki. Firma Schaeffler oprócz szczegółowej analizy przyczyn zakłóceń oferuje również usuwanie niewyważenia.

Ustawianie

Wiele urządzeń składa się z licznych podzespołów, na przykład z silnika elektrycznego i pompy. Po instalacji, naprawie czy przeglądzie podzespoły takich urządzeń należy ustawić w stosunku do siebie. Jeśli takie ustawienie nie zostanie wykonane bądź zostanie wykonane w niewłaściwy sposób, skutkiem może być duże obciążenie łożysk jak również zwiększone zapotrzebowanie na energię i zużycie.

Oprócz systemów ustawiania za pomocą lasera, firma Schaeffler oferuje usługę ustawiania maszyn. W razie potrzeby technik serwisu firmy Schaeffler przyjeżdża do klienta z systemem ustawiania za pomocą lasera i ustawia podzespoły urządzenia zgodnie z danymi producenta. Następnie wykonana usługa zostaje udokumentowana.

Usługi firmy Schaeffler w zakresie utrzymania ruchu: Wyważanie i pozycjonowanie
Usługi firmy Schaeffler w zakresie utrzymania ruchu: Smarowanie

Smarowanie

W ponad połowie przypadków przyczynę nieplanowanego przestoju maszyny stanowi niedostateczne smarowanie. Odpowiednie smary do różnych warunków eksploatacji jak również ustalenie i stosowanie terminów i ilości smarowania wydłuża w znaczny sposób trwałość obracających się elementów maszyny.

Usługi związane ze smarowaniem obejmują:
  • Wybór smarów i systemów smarowania
  • Opracowanie harmonogramów smarowania i konserwacji
  • Zarządzanie punktami smarowania
  • Doradztwo w zakresie smarów
  • Badanie i testy smarów.
Serwis firmy Schaeffler w zakresie smarowania pomaga:
  • Zapobiegać awariom obracających się elementów
  • Zwiększyć produktywność
  • Obniżyć koszty smarowania.

Dostępny jest szeroki wybór smarów do łożysk tocznych Arcanol. Smary te zostały sprawdzone i wybrane specjalnie do stosowania w łożyskach tocznych.

Doradztwo techniczne

Firmom, które chciałyby zmienić koncepcję utrzymania ruchu, firma Schaeffler udziela pomocy poprzez szkolenia, asystę w fazie uruchamiania i stałe doradztwo w czasie użytkowania i w okresie obowiązywania umów serwisowych.

Utrzymanie ruchu na podstawie stanu

W utrzymaniu ruchu na podstawie stanu, maszyny i urządzenia nie są konserwowane w związku z awariami i czasem lecz na podstawie ustalonego stanu. Wspólnie z użytkownikiem eksperci firmy Schaeffler opracowują harmonogramy utrzymania ruchu zawierające zalecenia odnośnie odpowiednich działań w oparciu o wyniki monitorowania stanu. Zalecenia prowadzą do celowych środków z zakresu utrzymania ruchu i tym samym do zmniejszenia kosztów.

Koncepcje serwisu dla producentów i użytkowników urządzeń

Usługi nie są „gotowymi” produktami, wymagania różnią się od siebie zależnie od danego urządzenia i informacji uzyskanych na miejscu. Dzięki szerokiej ofercie usług firmy Schaeffler, lokalni pracownicy firmy Schaeffler posiadający odpowiednie uprawnienia mogą sporządzić pakiet szkoleń i usług. Szeroki zakres takich usług zależy od wiadomości wstępnych oraz zadań, jakie mają być zrealizowane jak również od wymagań jakości odnośnie monitorowania.

Usługi firmy Schaeffler w zakresie utrzymania ruchu: Doradztwo techniczne
Udostępnij stronę

Schaeffler stosuje cookies, aby zapewnić optymalne wykorzystanie. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację plików cookie. Więcej informacji

Potwierdzenie