Szukany termin

Wymagania odnośnie jakości

Konkurencyjność i pozycja Grupy Schaeffler na rynku światowym jest w znaczący sposób wyznaczana przez jakość produktów Wysoka jakość produktów i usług nabywanych od dostawców mają decydujący wpływ na zaawansowane techniczne procesy produkcji i jakość wytwarzanych produktów. Wymagania jakościowe grupy Schaeffler dla dostawców i poddostawców (specyficzne wymagania klienta) zostały zebrane w dalszej części na podstawie międzynarodowych norm jakości.

Ogólne zasady stosowania między partnerami biznesowymi

Podstawowym wymogiem normatywnym jest monitorowanie dostawców pod kątem ich wydajności. Dotyczy to dostawców produktów, procesów i usług, które są istotne dla produkcji lub produktu końcowego i dlatego mają zastosowanie do dostawców Schaeffler. Jest to istotna część procesu ciągłego doskonalenia, a udział w niej jest wymagany nawet bez umowy, jako cecha współpracy.

Wymagania jakościowe dotyczące dostawców produktów wpływających na produkt końcowy oraz procesy i usługi związane z produkcją

Zawarcie tej umowy o zapewnieniu jakości jest niezbędne jako podstawa współpracy oraz do udostępnienia specyficznych wymagań klienta, które zasadniczo muszą być przestrzegane. Obowiązujące procedury zostały określone na podstawie międzynarodowych norm jakości, a zatem również zgodnie z obecnym poziomem wiedzy technicznej.

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych metod, zakresu ich stosowania i ewentualnych indywidualnych szablonów będą w przyszłości regulowane za pomocą standardów Schaeffler. Ponieważ obecny poziom wiedzy technicznej opisanej w tym dokumencie może ulec zmianie, w razie potrzeby wprowadzimy odpowiednie poprawki. W przypadku nowych zleceń lub projektów oczekujemy, że najnowsze standardy będą stosowane we wszystkich przypadkach (chyba że wyraźnie osiągnięto inną indywidualną umowę), bez odnowienia wyżej wymienionej umowy o zapewnieniu jakości.

Ponadto, konkretne wielkości zamówień mają również zastosowanie do specjalnych zakresów zadań (na przykład oprogramowania wbudowanego).

Quality Assurance Agreement with Production Material Suppliers

History of Revisions Status 2016/02

Single documents

Applicable documents
Appendix 1 8D Report Status 2020/09 8D Report Sample Status 2011/08
Applicable documents
Appendix 1 Escalation Process – Status Status 2020/06

Wymagania jakościowe Grupy Schaeffler w stosunku do dostawców „oprogramowania wbudowanego”

Wymagania jakościowe Grupy Schaeffler w stosunku do dostawców „oprogramowania wbudowanego” zostały określone w publikacji „Uzgodnienia z dostawcami oprogramowania w zakresie jakości” (QSV) zgodnie z międzynarodowymi standardami jakości. Publikacja ta odnosi się do wszystkich dostawców dostarczających „oprogramowanie wbudowane”, które jest częścią składową mechatronicznych (pod-) systemów lub (pod-) zespołów firmy Schaeffler jako element sterowania lub regulacji.

Quality Assurance Agreement with Software Component Suppliers

Single documents

Wymagania jakościowe w stosunku do dostawców zajmujących się rysunkami narzędzi lub części maszyn

Wymagania jakościowe Grupy Schaeffler w stosunku do dostawców zajmujących się rysunkami narzędzi lub części maszyn i związanych z tym usług np. powlekanie lub obróbka termiczna, zostały określone w uzgodnieniach z dostawcami narzędzi zgodnie z międzynarodowymi standardami jakości.

Jest to dokument podlegający aktualizacji. Aktualne wersje poszczególnych dokumentów są zawsze dostępne na tej stronie internetowej.

Quality Assurance Agreement with Tool Suppliers

History of revisions Status 2012/05

Please pay regard to the other applicable parts of the Quality Assurance Agreement with Production Material Suppliers:

Single documents

Applicable documents
Appendix 1 8D Report Status 2020/09 8 D-Report Sample Status 2011/08

Wymagania jakościowe w stosunku do dostawców opakowań i usług związanych z opakowaniami

Wymagania jakościowe Grupy Schaeffler w stosunku do dostawców opakowań i usług związanych z opakowaniami zostały określone w publikacji uzgodnienia z dostawcami opakowań w zakresie jakości”.

Jest to dokument podlegający aktualizacji. Aktualne wersje poszczególnych dokumentów są zawsze dostępne na tej stronie internetowej.

Quality Assurance Agreement with Packaging Material Suppliers

Please pay regard to the other applicable parts of the Quality Assurance Agreement with Production Material Suppliers:

Single documents

Applicable documents
Appendix 1 8D Report Status 2020/09 8D Report Sample Status 2011/08
Udostępnij stronę

Schaeffler stosuje cookies, aby zapewnić optymalne wykorzystanie. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację plików cookie. Więcej informacji

Potwierdzenie