Szukany termin

Impressum

Odpowiedzialność za zawartość strony internetowej:

Schaeffler Polska Sp. z o.o.
ul. Szyszkowa 35/37
02-285 Warszawa
Polska

Telefon : +48 22 245 85 00
Fax. : +48 22 878 3164

info.pl@schaeffler.com

Numer NIP: 521-03-24-266
Rejestr Sądowy: Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000136224
Osoby upoważnione do reprezentowania firmy: Künstler Krzysztof, Remjasz Marek, Redwitz Marco


Picture credits

to the picture credits

Schaeffler stosuje cookies, aby zapewnić optymalne wykorzystanie. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację plików cookie. Więcej informacji

Potwierdzenie