Szukany termin

Ogólne warunki uczestnictwa

Logowanie

Zgłoszenie powinno mieć formę pisemną.

Dostosowujemy szkolenia do uczestników, to znaczy do danej grupy docelowej i liczby uczestników. Przygotowanie wymaga czasu. Dlatego prosimy uwzględnić, że zgłoszenia są przyjmowane do 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

Zbyt mała bądź zbyt duża liczba uczestników ma wpływ na planowane szkolenia i metody kształcenia. Czynniki te mogą mieć niekorzystny wpływ na wynik szkolenia. W związku z tym nasza firma zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku zbyt małej liczby uczestników w terminie do 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia oraz do nieprzyjmowania zgłoszeń w przypadku zbyt dużej liczby uczestników.

Szkolenia, których nie można zaplanować w związku z brakiem zainteresowania są wycofywane z programu bez wcześniejszej zapowiedzi. Jednak zawsze istnieje możliwość zamówienia szkolenia wyłącznie dla pracowników danej firmy, dostosowanego do indywidualnych potrzeb.

Należy zawsze oczekiwać naszego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia. Zgłoszeni uczestnicy mogą zostać uwzględnieni wyłącznie na podstawie potwierdzenia.

Klauzula odstąpienia

Miejsc na szkolenie zwolnionych w związku z rezygnacją nie można zająć. Z działaniami administracyjnymi związane są koszty.

W przypadku rezygnacji ze szkolenia po potwierdzeniu zgłoszonego uczestnika pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 40,– €. W przypadku rezygnacji w okresie dwóch tygodni przed rozpoczęciem szkolenia nasza firma zastrzega sobie prawo do obciążenia opłatą w wysokości 50% kosztu szkolenia, a przypadku niestawienia się uczestnika na szkoleniu, pełną opłatą za szkolenie. Zasada ta nie zastosowania w przypadku wyznaczenia do uczestnictwa w szkoleniu innej osoby.

W przypadku szkoleń dla indywidualnego klienta, przeprowadzanych w pomieszczeniach szkoleniowych Schaeffler Technologies GmbH & Co. KG lub u klienta, w razie rezygnacji ze szkolenia pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 40,– €. W przypadku rezygnacji w ciągu 2 tygodni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, nasza firma zastrzega sobie prawo do obciążenia opłatą w wysokości 50% kosztu szkolenia. Zasada ta nie ma zastosowania w przypadku ustalenia terminu zastępczego, z zastrzeżeniem braku wystąpienia dodatkowych kosztów.

Koszty dodatkowe

Czas dojazdu jest uznawany za czas pracy. Koszty podróży oraz noclegu są podane w naszej ofercie jako stawki ryczałtowe .

Jeśli nie ustalono inaczej w formie pisemnej, usługi i świadczenia ze strony naszej firmy są wykonywane zgodnie z prawem niemieckim z zastrzeżeniem prawa własności oraz na podstawie Warunków Sprzedaży i Dostaw firmy Schaeffler Technologies GmbH & Co. KG obowiązujących w chwili przyjęcia zlecenia. Na życzenie warunki uczestnictwa mogą zostać przesłane listem lub faksem.

Udostępnij stronę

Schaeffler stosuje cookies, aby zapewnić optymalne wykorzystanie. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację plików cookie. Więcej informacji

Potwierdzenie