Szukany termin

Doskonałe zarządzania jakością i środowiskiem

Zapewnienie jakości jest bezpośrednio połączone z procesem produkcji i wspomagane przez regularne audyty. Nasza firma ustanowiła na całym świecie standardy bezpieczeństwa, zarządzania energią oraz produkcji przyjaznej dla środowiska. Schaeffler po raz kolejny wykazał się pionierską postawą zapewniając wczesne spełnienie surowych europejskich wytycznych ochrony środowiska EMAS przez wszystkie zakłady.

Polityka jakości

Grupa Schaeffler jest globalnym liderem i dostawcą dla branży motoryzacyjnej i przemysłowej. Przedsiębiorstwo jest synonimem najwyższej jakości, doskonałej technologii i innowacyjności.

Nasza wiodąca pozycja w zakresie jakości, technologii, niezawodności i ekonomicznej konkurencyjności oraz terminowość dostaw i zaangażowanie w świadczone usługi stanowią dla naszych klientów argumenty skłaniające do długoletniej współpracy z nami. Stanowi to podstawę ciągłości sukcesu naszego przedsiębiorstwa.

Nasza miara jakości to sprostanie oczekiwaniom i potrzebom naszych klientów. W konsekwentny sposób przestrzegane są wytyczne ustawowe i urzędowe.

Sensem naszej pracy jest ciągła poprawa jakości, a celem „zero błędów” dzięki krokom mającym na celu zapobieganie błędom i minimalizację ryzyka.

Każdy pracownik naszej firmy jest świadomy zobowiązania odnośnie jakości i tym kieruje się w swojej pracy.

Zarząd, kierownictwo oraz wszyscy pracownicy zobowiązują się do przestrzegania zasad naszej polityki jakości.


Polityka w zakresie ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy Grupy Schaeffler

Polityka w zakresie ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy stanowi integralny element naszych zasad kierowania przedsiębiorstwem. Tworzenie i utrzymywanie bezpiecznego, zdrowego i wydajnego środowiska pracy oraz aktywne działania na rzecz ochrony środowiska są fundamentem działalności i sukcesu naszego przedsiębiorstwa.

We wszystkich przedsiębiorstwach naszego koncernu na świecie przestrzegamy poniższych reguł. Rozumiemy, że wymaga tego nasza odpowiedzialność za pracowników, ludzi w naszym otoczeniu oraz za przyszłe pokolenia.

Efektywne zarządzanie pracą i środowiskiem

Stosujemy globalny, efektywny i stale ulepszany system zarządzania ochroną środowiska i bezpieczeństwem pracy. Opracowujemy przyszłościowe rozwiązania, które wdrażamy we współpracy z naszymi kontrahentami. Regularnie i na wszystkich obszarach sprawdzamy realizację zadań i powodzenie naszego systemu zarządzania.

Bezpieczne i dostosowane do potrzeb pracownika miejsca pracy

Jesteśmy przekonani, że zasadniczo wszelkich wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych można uniknąć. Dobrze zmotywowani pracownicy i ich zwierzchnicy wspierają nas w dążeniu do zupełnego wykluczenia wypadków. Ochrona naszych pracowników i naszych zleceniobiorców to dla nas zadania o jednakowym priorytecie. W kształtowaniu miejsc i procesów pracy pomagają nam najnowsze badania. Szczególnie wysoki nacisk kładziemy na ergonomię miejsc pracy.

Rzetelność

Zobowiązujemy się do przestrzegania wszelkich przepisów i wytycznych w zakresie bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska. Rozumiemy spoczywającą na nas odpowiedzialność, dlatego stosujemy własne regulacje, częstokroć znacznie surowsze niż normy prawne. Maszyny i instalacje projektujemy, pozyskujemy, eksploatujemy i utrzymujemy w ruchu w taki sposób, aby wykluczyć potencjalne zagrożenia, zminimalizować ryzyko i uniknąć awarii. Mamy wiedzę na temat najnowszych osiągnięć techniki.

Niewielki wpływ na środowisko i ekologiczne produkty

Wszystkie podejmowane przez nas działania staramy się zaplanować tak, aby uniknąć szkodliwego oddziaływania na środowisko naturalne. Oszczędnie korzystamy z energii i surowców naturalnych. Staramy się wytwarzać tak niewiele odpadów, ścieków, hałasu i innych emisji, jak to tyko możliwe. Wytwarzamy produkty przyjazne dla środowiska w całym okresie ich eksploatacji.

Odpowiedzialni pracownicy

Dzięki regularnym akcjom informacyjnym, szkoleniom oraz kursom wspieramy rozwój kompetencji i świadomości naszych pracowników, a także partnerów handlowych, co pozwala na bezpieczną pracę oraz dbałość o środowisko we wszystkich obszarach działalności przedsiębiorstwa.

Działania zapobiegawcze

Organizując szeroko zakrojone działania prewencyjne, chronimy naszych pracowników przed zagrożeniami dla ich zdrowia, a nasze środowisko przed szkodami. We wszystkich zakładach produkcyjnych zapewniamy kompleksową i efektywną pomoc powypadkową dla naszych pracowników i gości.

Otwarty dialog

Prowadzimy intensywny, oparty na zaufaniu dialog z zainteresowanymi osobami. Dostarczamy informacji o naszych działaniach na rzecz bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska oraz w zakresie oddziaływania przez nasze zakłady na środowisko naturalne.

Kierownictwo przedsiębiorstwa oraz wszyscy pracownicy zobowiązują się do przestrzegania zasad naszej polityki w tym zakresie.

Udostępnij stronę

Schaeffler stosuje cookies, aby zapewnić optymalne wykorzystanie. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację plików cookie. Więcej informacji

Potwierdzenie