Szukany termin

Ochrona znaku towarowego w Schaeffler: Razem przeciwko podrabianiu produktów

Każdy zna podrabiane produkty luksusowe, takie jak zegarki, torebki czy perfumy. Podróbki artykułów sportowych również nie są niczym niezwykłym. Ale łożysk tocznych lub nawet samochodowych części zamiennych — a więc typowych produktów firmy Schaeffler? Tylko nielicznym przychodzą one do głowy. Jednak jest to niestety również rzeczywistość. Poważnie podchodzimy do kwestii ochrony znaku towarowego i dlatego w 2004 roku utworzyliśmy centralny zespół, którego zadaniem jest kompleksowe zwalczanie fałszerstw: Schaeffler Brand Protection Team.

How to identify and report a counterfeit

Zawartość zastrzeżona

Dostęp do następującej zawartości jest ograniczony ze względu na ustawienia prywatności użytkownika. Aby wyświetlić zawartość, wystarczy włączyć obsługę funkcjonalnych plików cookie.

Rozumiem, że włączenie tej opcji spowoduje aktualizację wcześniej udzielonych zgód dotyczących prywatności danych. Zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności.

Skorzystaj z aplikacji OriginCheck, aby samodzielnie przeprowadzić wstępną kontrolę, lub skontaktuj się bezpośrednio z Schaeffler Brand Protection Team za pośrednictwem strony piracy@schaeffler.com. Zawsze, gdy coś wydaje Ci się dziwne, np.

  • cena,
  • szczególnie krótkie terminy dostaw,
  • trasy dostaw lub
  • po prostu wygląd dostarczonych produktów.

Tylko wspólnie możemy powstrzymać fałszerzy!

Również certyfikaty handlowe można sprawdzić pod kątem autentyczności za pomocą aplikacji OriginCheck od Schaeffler.

Również certyfikaty handlowe można sprawdzić pod kątem autentyczności za pomocą aplikacji OriginCheck od Schaeffler.

Dlaczego podrobione produkty są problematyczne?

Distinguishing between an original and a counterfeit is not at all easy at first glance. In the case of any suspicion, please contact the Brand Protection Team at piracy@schaeffler.com. You can also make a report directly in the OriginCheck app.

Oryginał i podróbka są często nie do odróżnienia na pierwszy rzut oka. W przypadku podejrzeń prosimy o kontakt z Brand Protection Team na adres piracy@schaeffler.com. Jest to również możliwe bezpośrednio za pomocą aplikacji OriginCheck.

Podrabiane produkty są często wizualnie identyczne z oryginałem. Tylko szczegółowa wiedza umożliwia szybkie i pewne odróżnienie oryginału od podróbki. Niejeden uważny monter miał też wrażenie, że produkt wydawał się „śmieszny”, czyli „jakiś inny” niż produkty, które wcześniej montował.

Właśnie w tym tkwi problem: jakość podróbek nie jest przewidywalna. Nawet jeśli początkowy egzemplarz powinien być wystarczająco dobry dla danego zastosowania, nie można przewidzieć, czy będzie to dotyczyło również kolejnych sztuk. To właśnie funkcja jakości i pochodzenia produktów markowych jest bezwstydnie wykorzystywana przez fałszerzy, którzy często dostarczają łatwowiernym klientom gorsze towary po wysokich cenach.

Jakie mogą być tego konsekwencje? Co najmniej krótsza żywotność i tym samym wyższe koszty utrzymania. W krytycznych zastosowaniach produkt może jednak również ulec szybkiej awarii i powodować długi czas przestoju. W najpoważniejszych przypadkach podrobiony produkt może nawet zagrażać życiu.

Jak walczymy z podrabianiem produktów

Schaeffler Brand Protection Team traktuje poważnie każdą wskazówkę i oferuje wsparcie. Wspólny cel: usunięcie z rynku podrobionych towarów m.in. poprzez działania prawne, a tym samym uniknięcie ryzyka dla wszystkich uczestników rynku.

Wyspecjalizowany dział prowadzi również własne dochodzenia, czy to w postaci działań monitorujących online na platformach B2B lub B2C, wizyt na targach, badań internetowych czy zakupów testowych. Ponadto wymagana jest ścisła współpraca z całą siecią dystrybucji.

Nasi eksperci zwracają szczególną uwagę na podnoszenie świadomości wszystkich zainteresowanych. Nasz zespół chętnie dostarczy na życzenie niezbędne narzędzia, na przykład materiały informacyjne i oferty szkoleniowe. Można je odpowiednio wykorzystać w bezpośrednich rozmowach z klientami końcowymi.

Combat product counterfeiting

Schaeffler Brand Protection Team:

piracy@schaeffler.com

Ochrona marki i klientów

Jeśli Schaeffler Brand Protection Team rzeczywiście wykryje podróbkę produktu, klient otrzymuje w razie potrzeby raport z dochodzenia. Dzięki temu może on podjąć działania regresowe wobec swojego sprzedawcy, tzn. przede wszystkim odzyskać pieniądze za zakup lub, np. jeśli części zostały już zamontowane, dochodzić dalszych szkód następczych. Aby wyeliminować zagrożenie, jakie stwarzają podrabiane produkty, kontaktujemy się z dostawcami i w miarę możliwości śledzimy łańcuch dostaw aż do źródła.

W zależności od kraju i sytuacji prawnej podejmujemy odpowiednie kroki w celu usunięcia podróbek z rynku. Na życzenie klienta będziemy traktować wszystkie informacje jako poufne, aby rozwiać wszelkie obawy, np. dotyczące pogorszenia stosunków handlowych, naruszenia reputacji itp.

Zalecamy zakup produktów Schaeffler wyłącznie u naszych autoryzowanych partnerów handlowych. Wszystkich autoryzowanych partnerów handlowych Schaeffler na całym świecie można znaleźć na stronach internetowych danych krajów:

Partnerzy handlowi

Ingrid Bichelmeir-Böhn, Przewodnicząca Global Brand Protection Team w firmie Schaeffler

Na całym świecie z powodzeniem zwalczamy fałszerstwa za pomocą skoordynowanej strategii, zaangażowania i pasji.

Więcej informacji i linki

World Bearing Association (WBA)

World Bearing Association

WBA jest stowarzyszeniem branżowym założonym w 2006 roku przez organizacje patronackie w USA, Europie i Japonii, które reprezentuje wspólne interesy wszystkich producentów łożysk na całym świecie — w duchu wolnej i otwartej gospodarki rynkowej, zrównoważonego rozwoju i ochrony wszystkich uczestników rynku przed podrobionymi produktami.

Dowiedz się więcej

Contact the Schaeffler Brand Protection Team.

Kontakt

Skontaktuj się z naszymi osobami kontaktowymi pod adresem piracy@schaeffler.com.

OriginCheck App from Schaeffler: QR-Code

Aplikacja OriginCheck

Czy podejrzewasz, że sprzedano Ci podrobiony produkt Schaeffler? Pobierz aplikację OriginCheck, aby dokonać wstępnej kontroli.

Udostępnij stronę

Schaeffler stosuje cookies, aby zapewnić optymalne wykorzystanie. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację plików cookie. Więcej informacji

Potwierdzenie