Szukany termin

Woda

Mobilność powinna być przyjazna dla klimatu i środowiska naturalnego – na przykład dzięki pojazdom z napędem elektrycznym. Jednak ma to naprawdę sens wyłącznie, gdy prąd jest wytwarzany w czysty sposób. Istotną rolę, jako największe źródło energii odnawialnej, odgrywa energia wody. Na całym świecie elektrownie wodne wytwarzają znacznie więcej energii elektrycznej niż elektrownie jądrowe i pokrywają ponad 16% światowego zapotrzebowania. Siła wody zajmuje trzecie miejsce, za węglem i gazem ziemnym, wytwarzając trzy czwarte energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Oprócz konwencjonalnego korzystania z siły wody są rozwijane nowe technologie wykorzystujące fale i prądy morskie. Konwencjonalne czy nowe zastosowania dla siły wody – firma Schaeffler oferuje odpowiednie rozwiązania w zakresie łożysk i wspiera każde przedsiębiorstwo wiedzą, doświadczeniem i zasobami inżynieryjnymi. Od samego początku uczestniczymy również jako partner w rozwoju w ciekawych inicjatyw z zakresu energii mórz i oceanów.

Konwencjonalna siła wody

Konwencjonalna siła wody: Zapora Trzech Przełomów w Chinach
Zapora Trzech Przełomów na rzece Jangcy w Chinach

Łożyska odpowiednie do każdych wymagań

Konwencjonalne elektrownie wodne zajmują na świecie trzecie miejsce w wytwarzaniu energii elektrycznej i ich znaczenie wciąż rośnie – na przykład w Chinach i Brazylii, gdzie powstaję nowe imponujące zapory wodne. Powstaje również coraz więcej tak zwanych małych elektrowni wodnych mocy 10 MW, służących do lokalnego zaopatrywania mniejszych odbiorców energii elektrycznej. Stosowane są turbiny ślimakowe i koła wodne, których zasada działania była znana już w starożytności. Względnie nowe są natomiast rzeczne turbiny przepływowe różnego rodzaju i rozmiarów napędzane przez naturalny strumień rzeki. W fazie rozwoju i prób są aktualnie różne koncepcje, niektóre z nich wykorzystują technikę łożysk firmy Schaeffler.

Zależnie od dziedziny łożyska w zastosowaniach z siłą wody muszą sprostać różnym warunkom i odznaczać się specjalnymi cechami. Ze sprawdzonymi łożyskami standardowymi, innowacyjnymi rozwiązaniami i specyficznymi dla danego zastosowania typami łożysk specjalnych dostarczamy dla każdego celu odpowiednie rozwiązanie w zakresie łożysk:

  • Łożyska toczne
  • Łożyska przegubowe i główki przegubowe
  • Tuleje ślizgowe
  • Samonastawne zespoły łożyskowe

Energia mórz i oceanów

Energia elektryczna z fal i prądów morskich

Fale i prądy morskie świetnie nadają się do wytwarzania energii elektrycznej z energii ich ruchu. W tym celu analizowane są różne aspekty. Kilka koncepcji jest jeszcze w stadium wczesnego rozwoju. Inne już sprawdziły się w praktyce. Firma Schaeffler w wytwarzaniu energii elektrycznej z energii mórz i oceanów jest cenionym na całym świecie partnerem w rozwiązaniach w zakresie łożysk – we wszystkich miarodajnych technologiach, odnośnie wszystkich wymaganych łożyskowań oraz we wszystkich fazach drogi do komercjalizacji.

Wspieramy naszych klientów wiedzą, doświadczeniem i zasobami inżynieryjnymi. Nasza firma jako partner w rozwoju włącza się w projekty często już we wczesnej fazie i towarzyszy przyszłościowym ideom, koncepcjom i produktom na drodze do dojrzałości rynkowej i dalej. Firma Schaeffler rozwinęła wiele prototypów urządzeń i podzespołów do wykorzystywania energii mórz i oceanów oraz technikę łożyskowania często dostosowując ją do indywidualnych wymagań klientów. Ponadto, niezależnie od rozwiązań badamy szczególne warunki środowiska naturalnego mórz, aby jeszcze lepiej móc im sprostać – na przykład nowe tworzywa i powłoki.

  • Elektrownie falowe
    Istnieją bardzo różne koncepcje wytwarzania z energii fal morskich energii elektrycznej. Przykładowo komory pneumatyczne wykorzystują zasadę oscylującej kolumny wodnej. Inne systemy pracują z względnym ruchem pływających elementów w stosunku do siebie. Firma Schaeffler oferuje rozwiązania w zakresie łożysk dla wszystkich ważnych koncepcji technologicznych.
  • Morskie turbiny przepływowe
    Turbiny przepływowe w morzu odznaczają się dużym potencjałem w zakresie pozyskiwania energii. Ich technika jest zasadniczo zgodna z techniką wiatrowni. Nasi klienci korzystają w przypadku morskich turbin przepływowych również z naszego rozległego doświadczenia i naszych zasobów technicznych w zakresie siły wiatru.
Firma Schaeffler jest w pozyskiwaniu energii elektrycznej pożądanym na całym świecie partnerem w rozwiązaniach w zakresie łożysk, na przykład w łożyskowaniach turbin.
Firma Schaeffler jest w pozyskiwaniu energii elektrycznej pożądanym na całym świecie partnerem w rozwiązaniach w zakresie łożysk, na przykład w łożyskowaniach turbin.
Udostępnij stronę

Schaeffler stosuje cookies, aby zapewnić optymalne wykorzystanie. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację plików cookie. Więcej informacji

Potwierdzenie