Szukany termin

Energia słoneczna

Słońce daje każdego dnia ilość energii, która mogłaby pokryć roczne potrzeby na całym świecie. Coraz więcej krajów w związku ze zmianami klimatu zaczyna korzystać ze słońca jako źródła energii elektrycznej. Aby osiągać maksymalną sprawność i w przyszłości móc wprowadzić te technologie na rynek bez pomocy ze strony państwa, elektrownie słoneczne muszą pracować w sposób szczególnie ekonomiczny. Jako partner w pracach rozwojowych i dostawca, firma Schaeffler angażuje się aktualnie w liczne projekty, na przykład w elektrownie z rynnami parabolicznymi, wieżami słonecznymi, soczewkami Fresnela i koncentratorami czaszowymi z silnikiem Stirlinga. Firma Schaeffler posiada szeroką ofertę łożysk tocznych i ślizgowych przeznaczonych do systemów naprowadzania instalacji solarnych. Zespół inżynierów naszej firmy zajmujący się elektrowniami słonecznymi posiada rozległą wiedzę w zakresie techniki zastosowań i optymalizuje wraz z klientami łożyskowania i konstrukcję otoczenia.

Produkty i zastosowania

Systemy naprowadzania elektrowni słonecznych muszą spełniać wymagania, których pozornie nie da się ze sobą łączyć, aby umożliwić maksymalną sprawność i wysoką opłacalność instalacji. Muszą być wytrzymałe, kompaktowe, odporne na działanie czynników atmosferycznych, niezawodne i precyzyjne – również w krańcowych temperaturach, w zapyleniu i na wietrze. Zaprojektowane jako instalacja fotowoltaiczna czy pracujące z energią słoneczną, z jedno- lub dwuosiowym systemem naprowadzania, w grę wchodzą tutaj łożyska toczne i ślizgowe marek INA i FAG. Odznaczają się dużą sztywnością i nośnością przy małym tarciu i umożliwiają niezawodną eksploatację w skrajnych warunkach.

Zależnie od typu elektrowni i indywidualnej konstrukcji w rachubę wchodzą różne konstrukcje łożysk, różniące się miedzy sobą przydatnością do osi azymutu i elewacji:

Ogniwa fotowoltaiczne/
skupiające
Ogniwa fotowoltaiczne
Energia słoneczna
Energia słoneczna
Energia słoneczna
Energia słoneczna
Elektrownia
fotowoltaiczna
Elektrownia
fotowoltaiczna
z wieżami słonecznymi
fotowoltaiczna
z rynnami parabolicznymi
fotowoltaiczna
z soczewkami Fresnela
fotowoltaiczna
Łożyska do obrotnic
A
A
A/E
Skośne łożyska wałeczkowe AXS
A/E
A/E
A/E
Samonastawne zespoły łożyskowe/ łożyska kulkowe samonastawne
E
E
E
Rolki bieżne/ rolki nośne
A
A
E
Łożyska przegubowe
E
E
E
E
E
Tuleje z łożyskami ślizgowymi/ panewki łożysk ślizgowych*
*(Elgotex®, Elgoglide®, zespolony metal-polimer)
E
E
E
E
E
2-osiowe
(azymut i elewacja)
2-osiowe
(azymut i elewacja)
2-osiowe
(azymut i elewacja)
1-osiowe
(elewacja)
1-osiowe
(elewacja)
Do urządzeń pracujących z cieplną energią słoneczną zaliczają się między innymi elektrownie słoneczne z rynnami parabolicznymi.

Skupiające elektrownie pracujące z cieplną energią słoneczną

Dzięki urządzeniom do cieplnej energii słonecznej można korzystać z ciepła z promieniowania słonecznego. Promienie słoneczne za pomocą elementów je odbijających są skupiane na absorberze i wykorzystywane do podgrzania płynu, z którego za pomocą wymiennika ciepła jest wytwarzana para wodna.

Więcej informacji

Naprowadzane instalacje fotowoltaiczne

Systemy naprowadzania instalacji fotowoltaicznych w znaczny sposób zwiększają wydajność wychwytywania energii słonecznej. Przy średniej szerokości naprowadzane instalacje fotowoltaiczne są do 40% bardziej wydajne w porównaniu z elementami zainstalowanymi na stałe.

Więcej informacji

Instalacje są naprowadzane w szczególności w przypadku skupiających ogniw fotowoltaicznych.

Serwis

Bearinx firmy Schaeffler to jeden z podstawowych programów do obliczania łożysk tocznych i ślizgowych.

Od doradztwa w zakresie techniki zastosowań do powlekania powierzchni

Doradztwo w zakresie techniki zastosowań, obliczanie i koncepcja, próby techniczne, trybologia i powlekanie powierzchni

Więcej informacji

Udostępnij stronę

Schaeffler stosuje cookies, aby zapewnić optymalne wykorzystanie. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację plików cookie. Więcej informacji

Potwierdzenie