Szukany termin

Inne łożyskowania

Łożyska firmy Schaeffler znajdują zastosowanie również w sieci trakcyjnej i zwrotnicach, nadwoziach wychylnych i stabilizacji toru jazdy oraz zmianie szerokości torów cechując się wytrzymałością, niezawodnością i wysoką opłacalnością. Ponadto zapewniają bezpieczeństwo i trwałość w łożyskowaniach systemów drzwi i elementach pomocniczych do wsiadania, w połączeniach nadwozia wagonu z wózkiem i w systemach hamulcowych.

Bezpieczne i solidne mimo ciągłego obciążenia

Łożyska kulkowe skośne wzdłużne INA
Łożyska kulkowe skośne wzdłużne INA

Sieć kolejowa stanowi bardzo trwałe dobro gospodarcze, które przez lata jest narażone na działanie dużych obciążeń. Łożyska firmy Schaeffler przyczyniają się do niezawodnej pracy zwrotnic i elementów sieci trakcyjnej przez wiele lat.

Sprawdzony projekt gwarantuje bezpieczeństwo i działanie

Niewielka masa, minimalna przestrzeń zabudowy, swoboda ruchu oraz niezawodność stanowią wymagania w stosunku do nowoczesnych systemów hamulcowych w pojazdach szynowych. To idealne zastosowanie dla łożysk igiełkowych INA, łożysk cienkościennych nieprzelotowych, igiełkowych łożysk wzdłużnych i cienkościennych mechanizmów wolnego koła i umożliwiających przyszłościowe rozwiązania.

Łożysko cienkościenne przelotowe INA
Łożysko cienkościenne przelotowe INA

Krótsze czasy podróży i wyższy komfort dzięki większym prędkościom

Zespół rolek nośnych
Zespół rolek nośnych

Łożyska INA do nadwozi wychylnych i stabilizacji toru jazdy zapewniają w komunikacji międzymiastowej krótsze czasy podróży i wyższy komfort. Zależnie od zastosowania używane są rolki nośne INA, łożyska walcowe z rowkami pod pierścienie osadcze, łożyska igiełkowo-walcowo wzdłużne i nie wymagające konserwacji promieniowe łożyska przegubowe. Łożyska firmy Schaeffler do nadwozi wychylnych są zamontowane w szwajcarskim pociągu z nadwoziem wychylnym InterCity-Neigezug (ICN) oraz w pociągu New Pendolino firmy Alstom.

Redukcja kosztów i oszczędność czasu dzięki zmianie szerokości torów

Różna szerokość torów w Europie i Azji zwykle prowadzi do opóźnień w transgranicznym ruchu osobowym i towarowym. Instalacje zmiany szerokości toru na stacjach granicznych wraz z zestawem kół o zmiennej szerokości w pojeździe umożliwiają szybkie i ekonomiczne dopasowanie szerokości osi do toru.

Nie wymagające konserwacji walcowe tuleje ślizgowe i rolki nośne INA przyczyniają się do wydłużenia interwałów konserwacji mechanizmów zmiany szerokości toru. Na przykład w systemie do regulacji szerokości toru SUW 2000 ZNTK Poznań SA.

Stabilna jazda dzięki braku wymaganej konserwacji

Sprzęgła przenoszą siłę ciągu elektrowozu na przyczepione wagony lub łączą ze sobą więcej jednostek napędzanych. Niektóre konstrukcje specjalne takie jak krótkie sprzęgła przenoszą nie tylko siłę ciągu lecz również ściskanie i ciężar.

Od ponad 30 lat stosowane są łożyska przegubowe INA. Podczas, gdy pierwotnie były to łożyska przegubowe stal/stal wydajność warstwy ślizgowej ELGOGLIDE umożliwia obecnie wersję nie wymagającą konserwacji odznaczającą się bardzo dużą trwałością. Wychodzi to naprzeciw wymaganiom użytkowników pojazdów dotyczących redukcji kosztów konserwacji i czasów przestoju.

Wieloletnie stosowanie na zewnątrz dzięki sztywności i braku luzu

Odbiorniki energii elektrycznej lub pantografy przenoszą energię elektryczną z zamontowanych na stałe przewodzących prąd przewodów do podzespołów elektrycznych pojazdu. Zadanie to musi zostać wypełnione w niezawodny sposób w najrozmaitszych warunkach. Warunki używania mogą dotyczyć najwyższych prędkości powyżej 500 km/h oraz temperatury poniżej - 40 °C, przy czym nieosłonięte elementy są narażone na działanie czynników atmosferycznych.

Łożyska firmy Schaeffler umożliwiają rozwiązania bez tarcia, oporu i nie wymagające dużej przestrzeni, które równocześnie odznaczają się wymaganą sztywnością i brakiem luzu dla bezproblemowego i długotrwałego używania na zewnątrz.

Małe nakłady na konserwację dzięki trwałości i wytrzymałości

Łożyska firmy Schaeffler są używane w systemach drzwi w wagonach osobowych, wagonach towarowych i na peronach. Rolki bieżne, rolki podporowe i rolki bieżne trzpieniowe, kulkowe tuleje liniowe oraz promieniowe łożyska przegubowe i głowice przegubowe zapewniają dużą niezawodność i długie interwały konserwacji bardzo obciążonych i złożonych systemów.

Wagony osobowe

Proces otwierania drzwi wagonów osobowych to często ruch z wysunięciem i wychyleniem oraz liniowy ruch otwarcia skrzydła drzwi. Nie wymagające konserwacji łożyska i głowice przegubowe INA wykonują te ruchy z odchyleniem w niezawodny sposób. Częściowo stosowane są również łożyska kulkowe samonastawne z oprawami kołnierzowymi. Systemy rolek bieżnych i szyn lub zespoły liniowe z prowadnicami tocznymi kulkowymi wykonują ruchy liniowe.

Jako podatkowe podparcie sprawdziły się również rolki bieżne prowadzące ruch otwarcia drzwi dzięki przenoszeniu momentów. Okresy eksploatacji przekraczają często 10 lat.

Wagony towarowe

Systemy drzwi w wagonach towarowych na przykład z przesuwnymi ścianami i samowyładowczych są bardzo różne. Rolki nośne, rolki bieżne, łożyska igiełkowe i łożyska przegubowe firmy Schaeffler zapewniają wymaganą wytrzymałość i trwałość oraz mniejsze nakłady na konserwację. Są stosowane w mechanizmach klap i pokryw. Ponadto zapewniają one niezawodne działanie przyrządów do przesuwania i prowadnic oraz przenoszenie momentów, działanie drążków do kierowania i łożyskowań napędu.

Największy możliwy komfort jazdy w trudnych warunkach

Połączenie między nadwoziem wagonu a wózkiem w nowoczesnych tramwajach i pociągach metra przejmują często konstrukcje obrotowe z wykorzystaniem łożysk czteropunktowych. Miejsca zabudowy tych łożysk charakteryzują się dużym narażeniem na zanieczyszczenia, długimi czasami użytkowania i okresami konserwacyjnymi, wibracjami, wysokimi obciążeniami wypadkowymi, dużymi wymaganiami w zakresie niezawodności oraz trudną dostępnością. Połączenia obrotowe INA znajdują zastosowanie w tym trudnym środowisku dzięki:

  • Dobrym uszczelnieniom o ulepszonej ochronie przed strumieniami pary
  • Powłoce antykorozyjnej Corrotect®
  • Napiętym wstępnie systemom bieżni
  • Specjalnemu smarowaniu
  • Długim interwałom konserwacji
  • Wysokiej niezawodności
  • Łatwemu montażowi

Dostępne są różne odmiany szczególne, np. wyposażone w dodatkowe pokrywy i ze zintegrowanym nastawianym i regulowanym tłumieniem drgań.

Największa nośność przy krańcowo dużym obciążeniu

W wielu nowoczesnych pojazdach szynowych pojedyncze skrzynie wagonów są ze sobą połączone przejściami w taki sposób, że podróżni mogą przechodzić z jednej części do drugiej. Połączenie nadwozi wagonów jest wykonane z nie wymagających konserwacji łożysk i głowic przegubowych INA, które nawet przy największych obciążeniach takich jak uderzenia w bufory łączą w sobie największą nośność z małymi wymiarami łożyska, małe tarcie w łożysku i długi okres eksploatacji. Ponadto łożyska przegubowe INA zapewniają większy komfort na przykład w przegubowym tramwaju niskopodłogowym „Combino” firmy Siemens.

Górny przegub środkowy

Górne przeguby środkowe łączą skrzynie wagonów w obszarze dachowym. Nie wymagające konserwacji promieniowe łożyska przegubowe i głowice przegubowe umożliwiają zależnie od całej konstrukcji wymagane ruchy obrotowe, przechylenia i pochylenia przy jeździe po łukach i torze wklęsłym.

Dolny przegub środkowy

Dolne przeguby środkowe łączą skrzynie wagonów w obszarze podłogowym. Skośne i wzdłużne łożyska przegubowe zapewniają wymagane ruchy obrotowe, przechylenia i pochylenia przy jeździe po łukach i torze wklęsłym oraz przy danym położeniu torów. Ponadto łożyska przyjmują wszystkie siły przyspieszeń między nadwoziami wagonów. W pojazdach niskopodłogowych utrzymują one dodatkowo ciężar nałożonego, bezwózkowego nadwozia wagonu.

Udostępnij stronę

Schaeffler stosuje cookies, aby zapewnić optymalne wykorzystanie. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację plików cookie. Więcej informacji

Potwierdzenie