Szukany termin

BEARINX-VIP

Oprócz Bearinx-online, za pomocą Bearinx-VIP, można modelować nie tylko system jednowałowy, lecz również całą przekładnię, aż do analizy obciążeń w poszczególnych strefach kontaktu w łożysku. Uwzględniany jest wpływ ugięcia wału na rozkład obciążeń w łożysku, podobnie jak wpływ elastyczności w strefach kontaktu w łożysku, a opcjonalnie również wpływ elastycznego otoczenia. Elastyczność otoczenia można uwzględnić za pomocą współczynników wpływu na macierz FE.

Możliwe jest wykorzystanie w modelu obliczeniowym łożysk ze zintegrowanej bazy danych, dzięki czemu w obliczeniach zostaną uwzględnione również zapisane dane profilu. W przypadku luzu roboczego można użyć pól edycji, podając dane temperatury, tolerancji i chropowatości pierścieni i osadzenia łożysk. Ponadto możliwe są dodatkowe obliczenia sztywności w punkcie pracy.

Bearinx-VIP daje możliwość przeprowadzenia indywidualnych oraz zamkniętych obliczeń przekładni.

Wygodny interfejs użytkownika

Wygodny interfejs użytkownika
Wygodny interfejs użytkownika

Bearinx-VIP oferuje graficzną wizualizację 3D modelu obliczeniowego oraz wizualizację wyników rozkładu obciążeń i nacisku.

Inżynierowie zastosowań są do Państwa dyspozycji

Wizualizacja zachowania wału
Wizualizacja zachowania wału
Łożyska toczne z bazy danych INA/FAG
Łożyska toczne z bazy danych INA/FAG

Bearinx-VIP i pełna wersja Bearinx stosują te same modele obliczeniowe i algorytmy, dzięki czemu można bez problemu wymieniać obliczenia, co ułatwia komunikację z serwisem inżynieryjnym naszej firmy.

Przejrzysta dokumentacja wynikowa oraz wizualizacja zachowania wału i rozkładu obciążeń wewnętrznych w łożyskach i w łożyskach wałeczkowych w tym charakterystyki nacisku Hertza ułatwiają analizę utworzonych wariantów konstrukcyjnych.

System pomocy i podręcznik zapewniają pierwszą pomoc w przypadku pytań.

Bearinx-online oblicza zmodyfikowaną trwałość referencyjną zgodną z normą ISO TS 16281 (norma angielska) lub normą DIN 26281 (norma niemiecka) zgodnie z aktualnym stanem techniki.

Wydajne programy obliczeniowe INA/FAG – wersja dla partnerów biorących udział w pracach rozwojowych

Bearinx to program obliczeniowy do analizy łożysk tocznych w kompletnych systemach przekładni i wałów łączący w sobie sprawdzoną i aktualną wiedzę inżynieryjną z innowacyjnymi możliwościami analizy. Program jest rozwijany dla ekspertów przez ekspertów Schaeffler. Znakomita wydajność programu w połączeniu z fachowym doradztwem działu inżynieryjnego naszej firmy oraz praktycznym doświadczeniem klientów daje efekty w postaci innowacyjnych, wymagających pod względem technicznym rozwiązań.

Intensyfikacja współpracy

Rozwój programu Bearinx-VIP nie ma na celu zastąpienia usług doradczych i obliczeniowych oferowanych dla produktów Schaeffler. Przeciwnie, dzięki niemu chcielibyśmy dodatkowo pogłębić współpracę z Państwem. Naszym celem jest wspólne dokonanie właściwego doboru łożysk tocznych na wstępnym etapie, tak aby zredukować czas projektowania.

Korzystanie regulowane umową

Podstawę korzystania z Bearinx-VIP stanowi umowa. Reguluje ona warunki korzystania z oprogramowania oraz korzystanie z usług dodatkowych takich jak szkolenie i wsparcie techniczne. Warunki są zawarte w pisemnej umowie o korzystanie lub umowie konsultingowej.

Wstęp

Za udostępnienie Bearinx-VIP do zastosowań lokalnych jest pobierana jednorazowa opłata. Opłata obejmuje udostępnienie możliwości pobierania plików oraz dwu- lub trzydniowe seminarium dostosowane do danego zastosowania.

Obowiązują roczne opłaty licencyjne i konserwacyjne.

Udostępnij stronę

Schaeffler stosuje cookies, aby zapewnić optymalne wykorzystanie. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację plików cookie. Więcej informacji

Potwierdzenie