Szukany termin

Jednorzędowe łożyska walcowe z koszykami są zespołami składającymi się z masywnych pierścieni zewnętrznych i wewnętrznych oraz złożeń walcowych. Pierścienie zewnętrzne mają po obu stronach stałe obrzeża lub są ich pozbawione, a pierścienie wewnętrzne występują w wersjach z jednym, dwoma obrzeżami lub bez obrzeży. Koszyk zapobiega wzajemnemu kontaktowi wałeczków w trakcie ich przemieszczania się. Łożyska walcowe mogą być dostarczane z koszykiem lub bez niego.

do katalogu produktów medias

Zoptymalizowany styk z krawędzią

Klasyczne łożyska walcowe charakteryzują się bardzo dużą nośnością promieniową i dużą sztywnością. Oprócz dużych sił promieniowych łożyska walcowe mogą przenosić również siły osiowe, jeśli są one używane jako łożyska oporowe lub ustalające. Siły promieniowe są przenoszone przez bieżnie, zaś osiowe przez powierzchnie czołowe elementów tocznych oraz obrzeża. Oczywiście ogranicza to obciążenie osiowe. I tutaj do gry wchodzi firma Schaeffler!

Łożyska walcowe ze zoptymalizowanym stykiem z krawędzią

 Łożyska toczne i łożyska ślizgowe Schaeffler: Łożyska walcowe z koszykiem

Łożyska walcowe z koszykiem

Łożyska walcowe są bardzo sztywne, charakteryzują się dużą obciążalnością promieniową, a dzięki zastosowaniu koszyków są przystosowane do wysokich prędkości obrotowych w wersjach z pełną ilością wałeczków. Łożyska oznaczone literą E mają wzmocniony zestaw wałeczków, co pozwala na osiągnięcie maksymalnej nośności.

Łożyska są rozłączne, co upraszcza ich montaż oraz demontaż. Oba pierścienie łożyskowe mogą być dzięki temu ciasno osadzane. Jednorzędowe łożyska walcowe z koszykami są dostępne jako łożyska swobodne, łożyska podporowe i łożyska ustalające.

X-life

Łożyska o jakości X-life mają obniżoną chropowatość Ra i lepszą dokładność kształtu bieżni niż porównywalne modele bez technologii X-life. Dzięki temu, przy tych samych rozmiarach i nośności, okres eksploatacji tych łożysk jest dłuższy. Dzięki temu, w określonych zastosowaniach jest możliwe zmniejszenie łożyskowania.

Wiele rozmiarów łożysk jest dostępnych w wersji X-life. Łożyska są opisane w tabelach wymiarowych.

do katalogu produktów medias
Interaktywna prezentacja produktu

Łożyska toczne i łożyska ślizgowe Schaeffler: Walcowe łożyska wzdłużne

Walcowe łożyska wzdłużne

Walcowe łożyska wzdłużne to połączenie wzdłużnych złożeń walcowych, pierścieni zewnętrznych i wewnętrznych. Łożyska te mają szczególnie małą wysokość w kierunku osiowym, charakteryzują się bardzo wysoką nośnością oraz sztywnością i przenoszą siły osiowe w jednym kierunku.

do katalogu produktów medias

Łożyska toczne i łożyska ślizgowe Schaeffler: Łożyska walcowe o niskim współczynniku tarcia

Łożyska walcowe o niskim współczynniku tarcia

Łożyska walcowe o niskim tarciu LSL oraz ZSL są łożyskami jednorzędowymi, nierozłącznymi i odpowiadają serii wymiarowej 23. Łożyska są wyposażone w masywne pierścienie zewnętrzne z dwoma obrzeżami, pierścienie wewnętrzne posiadają jedno obrzeże. Pierścień wewnętrzny można wyjmować, co ułatwia montaż łożyska. Koszyki tarczowe lub elementy pośrednie zapobiegają stykaniu się wałeczków w trakcie ruchu.

X-life

Łożyska o jakości X-life mają obniżoną chropowatość Ra i lepszą dokładność kształtu bieżni niż porównywalne modele bez technologii X-life. Dzięki temu, przy tych samych rozmiarach i nośności, okres eksploatacji tych łożysk jest dłuższy. Dzięki temu, w określonych zastosowaniach jest możliwe zmniejszenie łożyskowania.

Wiele rozmiarów łożysk jest dostępnych w wersji X-life. Łożyska są opisane w tabelach wymiarowych. 

do katalogu produktów medias

Łożyska toczne i łożyska ślizgowe Schaeffler: Łożyska walcowe precyzyjne

Łożyska walcowe precyzyjne

Łożyska walcowe w tym wykonaniu są dwurzędowymi łożyskami precyzyjnymi do obrabiarek. Umożliwiają sztywne promieniowo, bardzo precyzyjne łożyskowanie i są stosowane głównie do promieniowego podparcia wrzecion głównych.

Składają się z masywnych pierścieni zewnętrznych bez obrzeży, masywnych pierścieni wewnętrznych z trzema obrzeżami oraz złożenia wałeczków z mosiężnymi koszykami masywnymi. W celu optymalizacji doboru luzu promieniowego łożyska pierścień wewnętrzny jest wyposażony w otwór stożkowy o zbieżności 1:12. Łożyska walcowe są rozłączne, co upraszcza montaż i demontaż. Oba pierścienie łożyskowe mogą być dzięki temu ciasno osadzane.

do katalogu produktów medias

Łożyska toczne i łożyska ślizgowe Schaeffler: Dwurzędowe łożyska walcowe z pełną ilością wałeczków

Dwurzędowe łożyska walcowe z pełną ilością wałeczków

Łożyska walcowe z pełną ilością wałeczków posiadają masywne pierścienie zewnętrzne i wewnętrzne oraz wałeczki prowadzone obrzeżami. Dzięki maksymalnej liczbie elementów tocznych łożyska te charakteryzują się dużą nośnością promieniową, dużą sztywnością i nadają się szczególnie do zastosowań wymagających oszczędności przestrzeni. Z drugiej strony, z uwagi na ich charakterystykę kinematyczną łożyska te nie osiągają tak wysokich prędkości obrotowych, jak to ma miejsce w przypadku łożysk walcowych z koszykami.

Jednorzędowe łożyska walcowe z pełną ilością wałeczków są dostępne jako łożyska swobodne, łożyska podporowe i łożyska ustalające, zarówno w postaci jedno- jak i dwurzędowej.

X-life

Łożyska o jakości X-life mają obniżoną chropowatość Ra i lepszą dokładność kształtu bieżni niż porównywalne modele bez technologii X-life. Dzięki temu, przy tych samych rozmiarach i nośności, okres eksploatacji tych łożysk jest dłuższy. Dzięki temu, w określonych zastosowaniach jest możliwe zmniejszenie łożyskowania.

Wiele rozmiarów łożysk jest dostępnych w wersji X-life. Łożyska są opisane w tabelach wymiarowych.

do katalogu produktów medias

Łożyska toczne i łożyska ślizgowe Schaeffler: Dwurzędowe łożyska walcowe z pełną ilością wałeczków i rowkami pod pierścienie osadcze

Dwurzędowe łożyska walcowe z pełną ilością wałeczków i rowkami pod pierścienie osadcze

Łożyska walcowe z rowkami stanowią dwurzędowe zespoły z pełną ilością wałeczków i składają się z masywnych pierścieni zewnętrznych i wewnętrznych z obrzeżami, prowadzonymi przez obrzeża wałeczkami oraz pierścieniami uszczelniającymi. Pierścienie zewnętrzne posiadają rowki pod pierścienie osadcze. Pierścienie wewnętrzne są podzielone, szersze o 1 mm od pierścieni zewnętrznych i utrzymywane w całości za pomocą zwiniętej taśmy stalowej.

Łożyska ustalające

Łożyska walcowe z rowkami pod pierścienie osadcze są łożyskami ustalającymi. Te bardzo sztywne łożyska oprócz dużych sił promieniowych przenoszą również siły osiowe w obu kierunkach.

Przez zastosowanie pełnej ilości wałeczków dysponują maksymalną liczbą elementów tocznych, dzięki czemu ich nośności dynamiczne i statyczne są maksymalne. Z drugiej strony, z uwagi na ich kinematykę łożyska te nie osiągają tak wysokich prędkości obrotowych, jak ma to miejsce w przypadku łożysk walcowych z koszykami.

Łożyska krążków linowych

Dzięki rowkom na pierścieniu zewnętrznym pierścienie łożyska można w prosty sposób ustalać osiowo. Dzięki temu łożyska te świetnie nadają się do zastosowań w krążkach linowych.

do katalogu produktów medias

Schaeffler X-life

X-life – wymiernie lepsze

W tych szczególnych łożyskach została zoptymalizowana chropowatość i dokładność kształtu bieżni. Zapewnia to do podwyższoną nośność i wydłużenie okresu eksploatacji. X-life to znak jakości szczególnie wydajnych produktów marek INA i FAG.

Odznaczają się większą trwałością i długością okresu eksploatacji wynikającymi z wyższej nośności dynamicznej w porównaniu z dotychczasowym standardem. Przy takim samym obciążeniu i niezmienionej przestrzeni zabudowy zwiększa się trwałość i długość okresu eksploatacji łożysk X-life. Interwały konserwacji można wydłużyć.

więcej informacji

Udostępnij stronę

Schaeffler stosuje cookies, aby zapewnić optymalne wykorzystanie. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację plików cookie. Więcej informacji

Potwierdzenie