Szukany termin

Pozyskiwanie i przetwórstwo surowców

Postęp techniczny w dziedzinie górnictwa i dużych zespołów wydobywczych, w dziedzinie lokalizacji oraz eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, jak również w zakresie przygotowania surowców nabiera coraz większego rozpędu. Nasze badania nad rozwojem oraz intensywna wymiana doświadczeń z producentami i użytkownikami maszyn i urządzeń przyczyniły się do stałego podnoszenia bezpieczeństwa eksploatacyjnego i wydłużania okresu zużycia łożysk INA oraz FAG.

Zastosowania

Zastosowania

Postępowe łożyskowania do najrozmaitszych maszyn i urządzeń

Trudne warunki eksploatacyjne i środowiskowe pracy maszyn i urządzeń wymagają wyjątkowo odpornych łożysk. Nasi klienci budują i eksploatują przenośniki do rudy, kopalnie, cementownie, platformy wiertnicze, maszyny do rozdrabniania materiałów twardych oraz maszyny budowlane i wielkie place budów.

 • Górnictwo
  Koparki z kołem czerpakowym, systemy transportu
 • Regeneracja
  Kruszarki, pionowe młyny walcowe, młyny rurowe, wibrosita
 • Przy brzegu i na morzu
  Urządzenia w kolumnach wiertniczych, turbiny wiertnicze, bębny do układania rur

Produkty

Wersje standardowe i łożyska specjalne

Warunki panujące w instalacjach oraz maszynach pracujących w sektorze pozyskania i przerobu surowców są zróżnicowane w zależności od zastosowania. Koncepcja, projekt i konstrukcja zasadniczo zależą od obciążenia, prędkości obrotowej, trwałości i warunków otoczenia.

Do wielu zastosowań konstruktorzy mogą wykorzystać łożyska toczne o znormalizowanych wersjach konstrukcyjnych i wykonaniach. Niektóre zastosowania wymagają jednak specjalnych łożysk tocznych, które stworzyliśmy uwzględniając szczególne wymagania danej branży. Największe z tych łożysk, stosowane w maszynach służących do drążenia tuneli, mogą mieć średnice osiągające ponad cztery metry.

 • Łożyska zwykłe
 • Łożyska specjalne
 • Obudowy
 • Zespoły konstrukcyjne
Produkty

Serwis

Serwis

Doradztwo techniczne, rozwiązania w zakresie utrzymania ruchu i zarządzanie zasobami

Coraz krótsze okresy badań nad produktem wymagają dokładnego wymiarowania oraz projektowania łożysk tocznych i ślizgowych już od samego początku. Dotyczy to także branży wydobycia i przetwarzania surowców. Wykorzystując wiedzę doświadczonych ekspertów w dziedzinie łożyskowania, uzyskanie oszczędności czasu i kosztów przez naszych klientów jest możliwe już w fazie projektowej. Dlatego oferujemy kompleksowe usługi doradcze dla konstruktorów, począwszy od fachowych pism, przez nasz katalog elektroniczny, aż do programów obliczeniowych.

Firma Schaeffler oferuje różnorodne rozwiązania w zakresie utrzymania ruchu mające na celu redukcję związanych z tym kosztów, unikanie nieplanowanych przestojów i zwiększenie dostępności maszyny.

Wybrane produkty z oferty dla branży górniczej i przerobu surowców udostępniamy na podstawie specjalnie rozwiniętego dla naszych klientów systemu zarządzania zasobami. W ten sposób udaje się nam znacznie zredukować koszty utrzymania łożysk ponoszone przez naszych klientów i zapewnić szybką dostępność po atrakcyjnych cenach.

Udostępnij stronę

Schaeffler stosuje cookies, aby zapewnić optymalne wykorzystanie. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację plików cookie. Więcej informacji

Potwierdzenie